IZVJEŠTAJI O REALIZACIJI PR

Slika
I N F O R M A C I J A O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA za period januar – decembar 2019. godine U periodu januar – decembar 2019. godine održano je 17 sjednica Skupštine, od kojih: - 8 regulatorno-radnih sjednica - 7 sjednica hitnog karaktera- 2 svečane sjednice:⦁ u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH ⦁ u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH- četiri nastavka Konstituirajuće s...
Slika
I N F O R M A C I J A O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA za period januar – decembar 2018. godine U periodu januar – decembar 2018. godine održano je 16 sjednica Skupštine, od kojih: - 8 regulatorno-radnih sjednica - 5 sjednica hitnog karaktera⦁ u povodu smjene Vlade Tuzlanskog kantona⦁ u povodu imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona⦁ u povodu štrajka ljekara na području Tuzlanskog kan...
Slika
I N F O R M A C I J A O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA za period januar – decembar 2017. godine               U periodu januar – decembar 2017. godine održano je 17 sjednica Skupštine, od kojih: - 11 regulatorno-radnih sjednica - 4 sjednice hitnog karaktera - 2 svečane sjednica: u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH   U pripremama sjednica Skupš...
Slika
Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2016. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu: normativne djelatnosti i analitičko-informativne djelatnosti.               U periodu januar – decembar 2016. godine održano je 14 sjednica Skupštine, od kojih: - 10 regulatorno-radnih sjednica - 2 sjednice hitnog karaktera - 2 svečane sjednice: u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH u povodu 25. novembra – Dana d...
Slika
Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2015. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu: normativne djelatnosti i analitičko-informativne djelatnosti.               U periodu januar – decembar 2015. godine održano je 18 sjednica Skupštine, od kojih: - 11 regulatornih sjednica - 5 sjednica hitnog karaktera - 2 svečane sjednice: u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH u povodu 25. novembra – Dana držav...
0 0