POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE IX SAZIV

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 28. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 17.06.2020. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

(sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Azra Kahrimanović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na davanje saglasnosti za izgradnju puta za naselje Mandići - Rasovac.

Ministarstvu privrede - Rudniku soli „Tuzla“

 

Vladi TK

 

07.07.2020.

2.

Nedžad Hamzić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na nabavku aparata za akutnu hemodijalizu (MULTIFILTRAT) modul za djecu od novorođenačke dobi tjelesne mase 3 kg.

Ministarstvu zdravstva

 

3.

Nedžad Hamzić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na uvođenje tzv. “Vaučera” za korištenje usluga domaćih turističkih ponuđača.

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

4.

Selim Bešlagić

Urgencija na poslaničku inicijativu  sa 22. sjed. Skup. TK na koju nije dobio odgovor a koja se odnosi na formiranje kancelarije zadužene za pripremanje projekata prema EU i drugim međunarodnim grantovima, kao i za pomoć fizičkim i pravnim licima u pripremi projektnih aplikacija u sklopu Ministarstva privrede TK.

Vladi TK                                                  Ministarstvu privrede

 

5.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na rješavanje pitanja nedostajućeg vlastitog nastavnog osoblja na Univerzitetu u Tuzli kroz udruživanje rada zaposlenika UKC Tuzla koji imaju izbore u nastavnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli.

Vladi TK

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 27. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 28.05.2020. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Dževad Hadžić

Dopunu odgovora  u smislu koji je status Univerzitetsko kliničke bolnice, da li je to kantonalna bolnica ili UKC?

Ministarstvu zdravstva

 

2.

Dževad Hadžić

Inicijativa koja se odnosi na razmatranje mogućnost ukidanja obaveze plaćanja premije osiguranja za osigurana lica (markice).

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

18.06.2020.

3.

Dževad Hadžić

Primjena Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na području Tuzlanskog kantona.

Ministarstvu privrede

Vladi Kantona

 

01.07.2020.

4.

Amila Hodžić

Ponovljena inicijativa sa 19. sjed. koja se odnosila na  nabavku rekuperatora za najugroženije osnovne škole izrazila nezadovoljstvo te zatražila ponovno izjašnjenje o istoj.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

12.06.2020.

5.

Senad Alić

Urgencija – odgovor na posl. pitanje sa 19. sjed. Skupštine od 14.2.2020. godie, koje se odnosi na sticanje pripravničkog odnosno volonterskog staža za uposlenike koji su u radnom odnosu sa srednjom stručnom spremom a u međuvremenu su stekli visoku stručnu spremu.

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

6.

Senad Alić

Inicijativa koja se odnosi na upisnu politiku na Univerzitetu u Tuzli.

Vladi TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Komisiji za obrazovanje i nauku

 

7.

Jasmina Lugavić

Broj zaposlenih i broj lica kojima je prestao radni odnos po bilo kom osnovu i neovisno o vrsti i stepenu stručne spreme u period od 1.1.2020. godine do 28.5.2020. godine.

Vladi TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

JP „Šume“ TK

 

8.

Midhat Čaušević

Dostavljanje informacije o provedenom konkursu u Rudniku soli, pozicija, radnik za tehnološko servisiranje i održavanje bušotina.

Ministarstvu privrede

01.07.2020.

9.

Midhat Čaušević

Stanje na Klinici za ginekologiju i akušerstvo  UKC u Tuzli.

Ministarstvu zdravstva

 

10.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na poduzmanje neophodnih mjera kako bi se stanje na Univerzitetu u Tuzli popravilo i učinilo funkcionalnijim.

Vladi TK

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 22. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 14.05.2020. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Mahir Mešalić

Inicijativa koja se odnosi na preispitivanje imenovanja odnosno usklađenost svih imenovanja sa zakonom od početka mandata ove Vlade TK.

- Vladi TK

 

2.

Jakub Suljkanović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na dostavljanje podataka o broju uposlenih na UKC Tuzla i broju uposlenika na UKC Tuzla kojima je prestao radni odnos po bilo kom osnovu, za period od 1.1. do 14.5.2020. godine.

- Ministarstvu zdravstva

- Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla

 

3.

Senad Alić

Poslaničko pitanje kojim se traži da navedene institucije, u što kraćem vremenskom roku ispitaju i utvrde navode iz dopisa upućenog dana 13.5.2020. godine predsjednicima klubova poslanika u Skupštini TK i dopisu odnosno informaciji rukovodioca Sektora sigurnosti i zaštite Međunarodnog aerodroma Tuzla, o mogućim zloupotrebama zakonskih ovlaštenja te malverzacija u JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

- Ministarstvu unutrašnjih poslova TK

- Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

- Budžetskoj inspekciji

- Državnoj agenciji za istragu i zaštitu BiH

 

4.

Mirela Memić

Inicijativa koja se odnosi na donošenje smjernica i preporuka za rad u zdravstvenim ustanovama u povoljnijim epidemiološkim uslovima.

- Ministarstvu zdravstva

 

5.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na  obezbjeđivanje prava na zdravstveno osiguranje svoj djeci do 18. godina.

- Ministarstvu zdravstva

 

6.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na  poduzete radnje u vezi sa pomorom ribe u rijeci Spreči (29.9.2019. g. i 30.4.2020.g.).

- Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

- Ministarstvu unutrašnjih poslova

- Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

7.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na institucionalnu akreditaciju visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

- Kantonalnoj uprava za inspekcijske poslove

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

8.

Azra Okić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na rješavanje pitanja “listi čekanja” na ljekarske specijalističke preglede poslije završetka “stanja pandemije” i broj obavljenih specijalističkih pregleda za vrijeme “stanja pandemije”.

- Ministarstvu zdravstva

 

9.

Suvada Džuzdanović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na fazu i okončanje konkursne procedure za dodjelu đačkih i studentskih stipendija.

- Ministarstvu za boračka pitanja

 

10.

Bego Gutić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na događaj koji se desio na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla u kojem je izgubljen jedan mladi život majke, Belme Isić.

- Vladi Kantona

- Ministarstvu zdravstva

- Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla,

 

11.

Bego Gutić

Inicijativa koja se odnosi na stavljanje van snage Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim se ukida odjeljenje za zbrinjavanje prognanih lica, izbjeglica, povratak i repatrijaciju.

- Vladi Kantona

- Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na poduzimanje neophodnih aktivnosti  kako bi se studentima omogućio nesmetan završetak akademske godine.

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

13.

Midhat Čaušević

Poslaničko pitanje koje se odnosi na utrošak sredstava predviđenih u Budžetu TK, od jedan milion za natalitet.

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

14.

Šekib Umihanić

Inicijativa koja se odnosi na isplatu naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad svim radnicima (zdravstvenim radnicima, policajcima i ostalim) u vrijeme trajanja izolacije u iznosu od 100% od osnovice plaće.

- Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

- Ministarstvu zdravstva

- Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

 

15.

Šekib Umihanić

Inicijativa koja se odnosi na korekciju doktrinarnog stava o snimanju kompjuterizovane tomografije (CT).

- Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

- Ministarstvu zdravstva

 

16.

Selim Bešlagić

Inicijativa koja se odnosi na formiranje kancelarije zadužene za pripremanje projekata prema EU i drugim međunarodnim grantovima, kao i za pomoć fizičkim i pravnim licima u pripremi projektnih aplikacija u sklopu Ministarstva privrede TK.

- Vladi TK

- Ministarstvu privrede

 

17.

Smajo Mandžić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na  dostavljanje podataka o nezaposlenoj djeci šehida i poginulih boraca  i nezaposlenih ratnih vojnih invalida koji su sposobni za rad.

- JU Služba za zapošljavanje TK  

 

18.

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Inicijativa koja se odnosi na nastavak  sufinansiranja organizacija Merhamet i MFS-Emmaus

 

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

19.

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Inicijativa koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja carina vozila na električni i hibridni pogon

 

Zaključkom Skupštine:

- Parlamentarnoj Skupštini BiH

- Vijeću Ministara BiH

 

20.

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

Inicijativa koja se odnosi na izmještanje ureda za strance i postavljanje šatora za izolaciju migranata

 

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu sigurnosti BiH

 

21.

Klub poslanika PDA

Inicijativa koja se odnosi na formiranje  elektronskog Registra propisa i drugih akata na TK

 

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

22.

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisija za jednakopravnost spolova

Inicijativa koja se odnosi na preispitivanje imenovanja direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

 

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

23.

Klub poslanika SDP

Inicijativa koja se odnosi na dostavljanje izvještaja o provedenim javnim nabavkama u periodu od proglašenja stanja prirodne nesreće

Zaključkom Skupštine:

- KŠCZ

- KUCZ

- Vladi TK

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 14.02.2020. GODINE

 

Red. Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Šekib Umihanić

Dopuna odgovora na posl. Pitanje sa 17. Sjed. Skup. TK-23.12.2019. koje se odnosilo na nadležnost I planirane aktivnosti u vezi sa spomen obilježjem koje se nalazi u Kampusu Univerziteta u Tuzli zatražio dopunu odgovora u smislu da se formira radna grupa, koju će koordinirati Ministarstvo, koja će poduzeti konkretne aktivnosti I o tome izvjestiti Skupštinu Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana.

Ministarstvo za boračka pitanja

26.05.2020.

2.

Šekib Umihanić

Inicijativa koja se odnosi naprevazilaženje problema koji nastaju u period naplate markica-premija osiguranja.

ZZO

09.04.2020.

3.

Muamer Zukić

Dopuna odgovora na posl. pitanje sa 10. sjed. Skup. TK-18.10.2019. koje se odnosilo na izgradnju odnosno sanaciju mosta na Spreči, u općini Živinice, izrazio nezadovoljstvo i zatražio dopunu odgovora u smislu  šta je planirano u ovoj godini za rješavanje ovog pitanja.

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja                            

25.02.2020.

12.03.2020.

 

 

4.

Muamer Zukić

(u ime grupe poslanika)

Inicijativa koja se odnosi na popunu aktivnog sastava policije TK odnosno na povećanje broja policajaca shodno međunarodnim standardima.

MUP-a

11.03.2020.

5.

Hasiba Kurtić

Dopuna odgovora na zaključak Skup. Sa 16. sjed. Skup. TK-16.12.2019. koji se odnosio na izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji izrazila nezadovoljstvo te zatražila da se iznađe način za rješavanje problema nastalog u vezi sa važenjem i izdavanjem oružnih listova.

MUP-a

05.03.2020.

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 23.12.2019.

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Husein Tokić

Inicijativa koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o pravobranilaštvu

Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

20.01.2020.

2.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na sanaciju vodovoda na području grada Kladnja

Ministarstvo polj., šumarstva i vodoprivrede TK

15.01.2020.

3.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na rješavanje statusa šehidskog spomen obilježja Stanovi, općina Kladanj

Ministarstvo za boračka pitanja TK

24.01.2020.

4.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na realizaciju projekta, “Spomen soba narodnog heroja Nesiba Malkića”.

Ministarstvo za boračka pitanja TK

24.01.2020.

5.

Šekib Umihanić

Nadležnost i planirane aktivnosti u vezi sa spomen obilježjem koje se nalazi u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Ministarstvo za boračka pitanja TK

29.01.2020.

6.

Dževad Hadžić

Inicijativa koja se odnosi na omogućavanje da se objekti izgrađeni prije rata i drugi novoizgrađeni objekti a koji nisu upisani u katastarske knjige, upišu u iste

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

7.

Husein Tokić

Inicijativa da u što kraćem roku, obezbijede sredstva, provedu postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača i realizuju izradu – Revidiranje projekta „Studije izvodljivosti auto ceste Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod).

 

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

06.02.2020.

8.

Husein Tokić

Inicijativa da u što kraćem roku, a najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative, u skupštinsku proceduru dostave izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u TK na način da se u članu 42. stav (1) Zakona mijenja i glasi: „Rukovodilac organa državne službe postavlja najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs“.

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

9.

Selim Bešlagić

Inicijativa za provjeru diploma poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- poslanicima u Skupštini TK

 

 

 

04.02.2020.

10.

Klub poslanika SDP BiH

Inicijativa da se poveća obuhvat djece u nepovoljnom položaju u Predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i obezbijedi besplatan cjelodnevni boravak za oko 300 djece

Skupština TK

Nije prihvaćena

11.

Dževad Hadžić

Inicijativa za pružanje finansijske podrške u iznosu od 100 000,00 za osnivanje JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Kalesija

Skupština TK

Nije prihvaćena

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 16.12.2019.

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Azra Kahrimanović

Visina zaštićene zakupnine u skladu sa Zakonom o izdavanju stanova u zakup

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

2.

Azra Kahrimanović

Eventualno smanjenje broja zahtjeva radnika za ocjenu radne sposobnosti

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo

06.01.2020.

3.

Mirnes Gušić

Realizacija praktične nastave studenata na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla

 

4.

Dževad Hadžić

Inicijativa koja se odnosi na izmjenu Zakona o oružju i municiji

MUP-a

30.01.2020.

5.

Boris Krešić

Broj pacijentica kojima je odobren lijek enoksaparin

Ministarstvu zdravstva TK

15.01.2020.

6.

Selim Bešlagić

Realizacija zaključka Skupštine TK pod brojem 5. od 28.11.2019. godine, koji Vam dostavljamo u prilogu ovog akta

gradskoj upravi Grada Tuzla

 

7.

Midhat Čaušević

Obustava “voznog” saobraćaja

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

8.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na dodatni nadzor nad utroškom sredstava i kvaliteta radova prilikom realizacije kapitalnih projekata u obrazovnim ustanovama

Ministarstvu obrazovanja i nauke TK

 

9.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na formiranje interesorne radne grupe radi utvrđivanja stanja u pogledu infrastrukture u dvije srednje i  jednoj osnovnoj školi

Ministarstvu obrazovanja i nauke TK

31.01.2020.

10.

Bego Gutić

Dostavljanje informacije o broju oduzetog vatrenog oružja od strane MUP-a, nakon isteka roka za zamjenu oružanih listova po općinama i vrsti oružja

MUP-a

30.01.2020.

11.

Selim Bešlagić

Inicijativa za provjeru diploma ministara u Vladi TK i službenika u ministarstvima TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

 

12.

Šekib Umihanić

Inicijativa za korekciju doktrinarnog stava o upućivanju pacijenata na snimanju kompjuterizovane tomografije (CT)

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu zdravstva

- ZZO

 

 

30.12.2019.

13.

Šekib Umihanić

Inicijativa za poduzimanje aktivnosti u cilju omogućavanja skraćenog postupka sprovođenja radioterapije i kemoterapije na osnovu Odluke Konzilijuma za liječenje malignih oboljenja bez čekanja na Odluku Komisije za davanje saglasnosti za liječenje osiguranih lica u F BiH na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti

Zaključkom Skupštine:

- ZZO

 

 

08.01.2020.

14.

Suvada Džuzdanović

Inicijativa da zauzmu stavove, donesu zaključke i poduzmu odgovarajuće mjere i radnje na zaštiti istine i pravde o odbrani od agresije na BiH

Zaključkom Skupštine:

- Vladi FBiH

- Parlamentu FBiH

- Predsjedništvu BiH

 

 

15.

Bego Gutić

Inicijativa da se ubrza postupak uknjižbe prava vlasništva nad zgradom SODA-SO Tuzla u skladu sa presudom Kantonalnog suda Tuzla donesenom po žalbi Vlade TK i Kantonalnog pravobranilaštva TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu pravosuđa i uprave

 

16.

Hasiba Kurtić

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji u dijelu koji reguliše registraciju oružja odnosno izdavanje oružanih listova i rokova za produženje i trajanje važnosti istih

Zaključkom Skupštine:

- MUP-a

 

30.01.2020.

17.

Klub poslanika SDA

Inicijativa za proglašenje negatora genocida u Srebrenici, austrijskog književnika Petera Handkea personom „non grata“ na području TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 13. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 21.11.2019. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Vedrana Petrović

Dva poslanička pitanja koja se odnose na izbor prorektora i angažman prof. Adiba Đozića na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Univerzitet u Tuzli

30.01.2020.

2.

Nedžad Hamzić

Izdavačka kuća čiji su udžbenici najzastupljeniji u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10.01.2020.

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 02.11.2019. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Azra Okić

Uloga “staničnog separatora” u obezbjeđivanju krvi za potrebe liječenja građana u TK

Ministarstvu zdravstva

 

2.

Azra Okić

Restauracija Muzeja istočne Bosne u Tuzli

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

21.11.2019.

3.

Vedrana Petrović

Realizacija razvojnog projekta opremanja Centra urgentne medicine i izgradnje javne garaže na UKC Tuzla

Ministarstvu zdravstva

Vladi TK

 

4.

Vedrana Petrović

Realizacija prioritetnih ciljeva Strategije razvoja TK 2016.-2020. godina – 5.2.- Zaštititi okoliš smanjenjem pritiska i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima

Ministarstvu privrede

Vladi TK

22.11.2019.

5.

Vedrana Petrović

Realizacija prioritetnih ciljeva Strategije razvoja TK 2016.-2020. godina -2.1.- Poboljšati kvalitet obrazovanja i naučno-istraživačkog rada - projekat izgradnje područne škole u Devetaku i realizacije zaključka Skupštine TK od 27.3.2019. godine, da se putem kapitalnih izdataka realizuje izgradnja područne škole u Devetaku

Ministarstvu finansija

 

Vladi TK

 

18.11.2019.

19.11.2019.

6.

Mirsad Bećić

Dostavljanje informacije o poduzimanju aktivnosti prema lokalnim vodovodima u mjesnim zajednicama prilikom sječe šume

JP “ŠUME TK”  D.D. KLADANJ                                                                                  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

21.11.2019.

02.12.2019.

7.

Dževad Hadžić

Informacije iz medija o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije cesta, izvan ustanove

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

20.11.2019.

8.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na održavanje tematskog sastanka sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli

Vladi TK                                                                                                       Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

9.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na donošenje “strategije opstanka” manje razvijenih opština na području TK

Vladi TK

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 10. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 18.10.2019. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Bego Gutić

Dostavljanje podataka o ostvarenom prometu firmi “HIH” Živinice i “RIAL” Doboj Istok, koji su ostvarile poslujući sa navedenim ministarstvima i Direkcijom  regionalnih cesta u periodu od 2015. - 2019. godina.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Ministarstvu finansija

 Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

 Direkciji regionalnih cesta TK

Vladi TK

30.10.2019.

31.10.2019.

01.11.2019.

04.11.2019.

27.11.2019.

2.

Bego Gutić

Dostavljanje podataka o svim zahtjevima podnesenim od strane privatnih zdravstvenih ustanova, u sektoru zdravstva, koje svoje statusne promjene vrše preko Ministarstva zdravstva TK u periodu od 2017. godine do sada.

Ministarstvu zdravstva TK

 

Vladi TK

20.11.2019.

22.11.2019.

3.

Bego Gutić

Izmjene i dopune Plana rada i Finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta TK za 2019. godinu, na proglašenje elementarnih nepogoda u 2019. godini, na razloge zbog kojih nisu realizovani planirani projekti Direkcije i neblagovremeno provođenje postupka eksproprijacije u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi sanacije dva klizišta.

Kantonalna uprava civilne zaštite

JU Direkcija regionalnih cesta TK                                           

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja                                                                           

30.10.2019.

22.11.2019.

25.12.2019.

4.

Mirela Trepanić Grbešić

Dva poslanička pitanja koja se odnose na dostavljanje podataka o prisutnosti malignih oboljenja po općinama na području TK sa mišljenjem o razlozima za razlike među općinama, podatke o svim vrstama karcinoma za period od 10 godina i stopu smrtnosti, te aktivnostima Zavoda u cilju prevencije i smanjenja oboljevanja od ovih bolesti.

Zavodu za javno zdravstvo TK

31.10.2019.

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 08.04.2019. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Mahir Mešalić

Inicijativa vezana za proceduru zapošljavanja u javnom sektoru

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11.04.2019.

15.04.2019.

 

 

 

 

 

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 27.03.2019. GODINE

 

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Selim Bešlagić

Matrijalni troškovi u osnovnim školama (šta oni pokrivaju) i izdavanje fiskulturnih sala i drugih prostora škole (ko izdaje i ko raspolaže sredstvima).

Ministarstvo obrazovanja i nauke

11.04.2019.

2.

Selim Bešlagić

Inicijativa koja se odnosi na sprečavanje zloupotrebe službenog položaja zbog kršenja Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Ministarstvo za boračka pitanja

09.04.2019.

3.

Mahir Mešalić

Stanje u Općoj bolnici “dr. Mustafa Beganović” Gračanica (neisplaćen dio plaća, veći broj uposlenika na bolovanju, mobing).

Ministarstvo zdravstva

08.04.2019.

4.

Mirela Trepanić

Dostavljanje informacije o stanju u Općoj bolnici “dr. Mustafa Beganović” Gračanica, pozivajući se na zaključak sa sjednice Skupštine TK od 21.12.2018. godine.

 

Ministarstvo zdravstva

05.04.2019.

5.

Žarko Vujović

Inicijativa koja se odnosi na povećanje naknade za uslugu obrade i izdavanja recepata za izdate lijekove sa esencijalne liste lijekova.

Vlada Tuzlanskog kantona                              Ministarstvo zdravstva

 

6.

Midhat Čaušević

Realizacija ranije podnesene inicijative poslanika za uređenje šehidskog obilježja na lokalitetu Stanovi općina Kladanj.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

09.05.2019.

7.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na uvrštavanje u program rada za narednu 2020. godinu izgradnju trotoara kroz dva naseljena mjesta na području općine Kladanj, Prijenovići i Gojakovići.

JP Ceste Federacije BiH

30.04.2019.

8.

Midhat Čaušević

Inicijativa koja se odnosi na postavljanje adekvatnih usporivača brzine na dionici puta od raskrsnice Irac do raskrsnice Paša Bunar u  Tuzli.

Grad Tuzla (nadležna služba)

24.04.2019.

9.

Šekib Umihanić, Muamer Zukić i Fahrudin Skopljak

Inicijativa u vezi sječe šume u šumskom pojasu Dubrava

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

- JP „Šume“ TK

- Vlada TK

- Ministarstvo poljopriv., šumarstva i vodoprivrede

 

 

28.03.2019.

05.04.2019.

10.

Boris Krešić

Inicijativa za produženje Ugovora o radu asistentima/višim asistentima na Univerzitetu u Tuzli

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo obrazovanja i nauke

- JU Univerzitet u Tuzli

 

 

11.

Boris Krešić

Inicijativa za izmjenu i dopunu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Ministarstvo zdravstva

- ZZO TK

 

 

 

23.04.2019.

0 0