Saziv 25. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 30.5.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

23.05.2024 10:52
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-289-1/24Tuzla, 21.5.2024. godineNa osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjed...

Saziv 5. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:50
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-301-1/24Tuzla, 22.05.2024. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Sk...

Saziv 14. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:48
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za jednakopravnost spolovaSkupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-299-1/24Tuzla, 22.05.2024. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Sk...

Saziv 9. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:46
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-298-1/24Tuzla, 22.05.2024. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu po...

Saziv 12. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:44
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-297-1/24Tuzla, 22.05.2024. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kan...
0 0