Slika
P o z i v a m o         Vas da u povodu obilježavanja 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, prisustvujete svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u subotu, 25.11.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u ...
Slika
subota, 25.11.2023. godine     10,00 h - odavanje počasti i polaganje vijenaca i cvijeća na Partizanskom spomen groblju (Šetalište Slana banja, Tuzla)   10,05 h - odavanje počasti i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim Zlatnim ljiljanima (Šetalište Slana banja, Tuzla)    10,10 h - odavanje poč...

Saziv 9. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u utorak, 28.11.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

16.11.2023 07:58
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-575-1/23Tuzla, 15.11.2023. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Sk...

Saziv 7. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu, 22.11.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

16.11.2023 07:56
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-573-1/23Tuzla, 13.11.2023. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kan...

Saziv 6. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u petak, 27.10.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.10.2023 15:10
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –Broj: 02-02-542-1/23Tuzla, 25.10.2023. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za priv...
0 0