poziv za javnu raspravu

na nacrt Strategije komuniciranja Skupštine TUzlanskog kantona 2022-2027. godina

01.09.2022 14:07
Slika
Skupština Tuzlanskog kantona je, na 59. sjednici održanoj 30.8.2022. godine,  prihvatila nacrt Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022. – 2027. godine i konstatovala da nacrt Strategije može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Strategije. Nacrt Strategije komuniciranja Skupšti...
Slika
koja će se održati u utorak, 30.08.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
0 0