RADNA TIJELA

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Podnaslov

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nadležna je da:
a) razmatra pitanja i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
b) prati provođenje stambene i komunalne politike i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera,
c) razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera,
d) razmatra pitanja vezana za sprečavanje zagađivanja okoliša posebno zraka, tla i vode i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera u oblasti zaštite čovjekove okoline, prirodnih resursa i prirodnog naslijeđa,
d) vrši i druge poslove određene Poslovnikom i drugim aktom Skupštine.

U Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izbrani i menovani su:
1. Lejla Vuković
2. Suvada Džuzdanović, član
3. Rasim Dostović, član
4. Dževad Hadžić, član
5. Sandra Imširović, član
6. Edis Šarić, član
7. Mujo Udvinčić, član
8. Šefik Močić, član
9. Ramiz Karić, član

Komisija za kulturu, sport i mlade

Podnaslov

Komisija je nadležna da:
a) razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i
finansiranja institucija kulture na nivou Kantona,
b) razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa,
c) razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih
objekata,
d) daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu,
e) ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja položaja
mladih i učešća u javnom životu, i o tome Skupštini podnosi izvještaje i daje prijedloge akcija.

u Komisiju za kulturu, sport i malde izabrani i imenovani su:
1. Bahrudin Ahmetagić, predsjednik
2. Vedrana Petrović, član
3. Zumra Begić, član
4. Žarko Vujović, član
5. Fuad Selimbašić, član
6. Tarik Smajlović, član
7. Isa Balkan, član

Komisija za rad i socijalnu politiku

Podnaslov

Komisija za rad i socijalnu politiku ima nadležnost da:
a) prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava
zaposlenih i nezaposlenih građana,
b) daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje
životnog standarda građana,
c) daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad,
d) vrši i druge poslove određene Poslovnikom i drugim aktom Skupštine.

U Komisiju za rad i socijalnu politiku izabrani i imenovan su:
1. Hasina Kurtić, predsjednik
2. Azra Okić, član
3. Amila Hodžić, član
4. Mirsad Bečić, član
5. Armelina Ahmetović, član
6. Sakib Kopić, član
7. Majid Arapović, član

Komisija za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995

Podnaslov

Komisija za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995:
a) razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem zaštite značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
b) razmatra predložene zakone i druge propise Kantona kojima se propisuje obilježavanje značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
c) razmatra prijedloge dokumenata kojima se planiraju sredstva neophodna za provođenje aktivnosti vezane za obilježavanje značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
d) razmatra izvještaje institucija Kantona koje se odnose na ostvarivanje zaštite značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
e) razmatra programe obilježavanja značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
f) razmatra i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem zaštite i obilježavanja značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995.

U Komisiju za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995 izabrani i menovani su:
1. Mirela Trepanić-Grbešić, predsjednik
2. Sead Gazibegović, član
3. Jakub Suljkanović, član
4. Boris Krešić, član
5. Bego Gutić. član
6. Đuzada Ibrišimović, član
7. Smajo Mandžić, član
0 0