SPISAK POSLANIKA PO STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. Hadžić Dževad
 2. Hodžić Amila
 3. Ilić Slađan
 4. Okić Azra
 5. Gazibegović Sead
 6. Karić Alen
 7. Memić Mirela
 8. Petrović Vedrana

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Šišić Damir
 2. Umihanić Šekib
 3. Zukić Muamer
 4. Čaušević Midhat
 5. Skopljak Fahrudin
 6. Begić Zumra
 7. Kurtić Hasiba
 8. Džuzdanović Suvada
 9. Ahmetagić Bahrudin

PDA - POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Alić Senad
 2. Lugavić Jasmina
 3. Suljkanović Jakub
 4. Bećić Mirsad
 5. Kahrimanović Azra
 6. Dostović Rasim

DEMOKRATSKA FRONTA 

1. Mešalić Mahir 

2. Imširović Sandra

3. Krešić Boris

NS - NAŠA STRANKA
1. Bešlagić Selim - selim.beslagic@skupstina.tk.gov.ba

2. Trepanić Mirela-mirela.trepanic@skupstina.tk.gov.ba

 

SBB - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST – FAHRUDIN RADONČIĆ

1. Hamzić Nedžad

2. Vuković Lejla

S BIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1. Gušić Mirnes

2. Ibrišimović Đuzada

SAMOSTALNI POSLANICI
1. Vujović Žarko 
2. Tokić Husein 
SAMOSTALNI POSLANIK
1. Mandžić Smajo 
0 0