Rezolucije i deklaracije

 

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 19/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 112. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.10.2023. godine, donosi


DEKLARACIJU
o dešavanjima u Palestini

1. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva trenutno, trajno i održivo humanitarno primirje u Gazi i ostalim dijelovima Palestine.
2. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva od svih strana da se pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava.
3. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva stalno, dostatno i nesmetano pružanje osnovnih životnih zaliha i usluga stanovništvu Palestine.
4. Skupština Tuzlanskog kantona osuđuje sva djela nasilja protiv palestinskih i izraelskih civila, uključujući sva djela terora i neselektivnih napada, kao i sva djela provokacije, poticanja i razaranja.
5. Skupština Tuzlanskog kantona poziva na trenutno i bezuslovno oslobađanje svih zarobljenih civila, obezbjeđenje njihove sigurnosti, dobrobiti i humanog postupanja u skladu s međunarodnim pravom.
6. Skupština Tuzlanskog kantona ovom deklaracijom šalje poruke o neophodnosti prestanka rata i vraćanja na ranije započete pregovore.
7. Ova deklaracija odražava moralne i humanitarne vrijednosti Skupštine Tuzlanskog kantona i poziva na rješavanje sukoba na Bliskom Istoku mirnim putem i poštivanjem međunarodnih normi i prava čovjeka.
8. Ova deklaracija je nastavak usvojene Rezolucije u Ujedinjenim nacijama, 27.10.2023. godine
9. Ova deklaracija će biti objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine                                                                        Predsjednik
TUZLANSKI KANTON                                                                          Skupštine Tuzlanskog kantona
S K U P Š T I N A
Broj: 01-02-548-2/23                                                                                    Žarko Vujović, v.r.
Tuzla, 30.10.2023. godine
0 0