ZAKLJUČCI SKUPŠTINE IX SAZIV

31. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 14.10.2020. godine

30. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 27.7.2020. godine

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-478-18/20

29. sjednica, 27.7.2020. godine

inicijativa Kluba poslanika Demokratske fronte

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini TK za izmjene Ustava TK, kako bi se osigurala ustavna ravnopravnost i omogućilo svim građanima TK koji se izjašnjavaju kao „ostali“ da budu birani za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK, kao i da pokrenu pitanje vitalnog interesa građana.

 

 

 

2.

Broj: 01-02-478-17/20

29. sjednica, 27.7.2020. godine

inicijativa Komisije za zdravstvo

Skupština TK traži od Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu za izmjene Zakona o javnim nabavkama na način da se zdravstvenim ustanovama omogući da na brži i jednostavniji način nabave neophodnu medicinsku i zaštitnu opremu u slučajevima kada se proglasi stanje epidemije od zaraznih bolesti.

Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

3.

Broj: 01-02-478-16/20

29. sjednica, 27.7.2020. godine              

inicijativa poslanika skupštinske većine

Skupština TK traži od Vlade TK, Ministarstva obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli da poduzmu neophodne radnje i donesu konkretne mjere kojim bi se poboljšao status visokog obrazovanja na području Tuzlanskog akantona, i to:

1. Pristupiti izradi Izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, Standarda i normativa za visoko obrazovanje, te Stratergije razvoja visokog obrazovanja na području TK;

2. Izraditi kadrovsku strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli – kadrovska i druga pitanja (2020-2025.):

a) Odobriti JU Univerzitet u Tuzli prijem 50 asistenata u radni odnos (25 asistenata do kraja 2020. godine, a drugih 25 asistenata u narednoj, tj. 2021. godini) 

b) Obavezno davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa i prijem novog nastavnika ili dva asistenta umjesto nastavnika koji je stekao uvjete za penzionsanje – u skladu sa potrebama (na način da će se prvo sagledati potreba matičnog odsjeka, zatim fakulteta sa kojeg nastavnik odlazi u penziju). Sličan modalitet primijeniti i na administarstivno-tehničko osoblje;

3. Preuzimanje finansiranja Univerziteta u Tuzli iz Budžeta TK u dijelu bruto plata po uzoru na osnovno i srednje obrazovanje;

4. Izgradnju kampusa Univerziteta proglasiti strateškim projektom od posebnog značaja za Tuzlanski kanton, te poduzeti neophodne radnje za pokretanje realizacije ovog generacijskog projekta;

5. Pristupiti neophodnim radnjama da se u što skorije vrijeme potpiše kolektivni ugovor sa uposlenicima u visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona.

Vladi TK, Ministarstvu obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

 

4.

Broj: 01-02-493-6/20

29. sjednica, 27.7.2020. godine

prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava

Skupština TK traži od ministrice obrazovanja i nauke TK da prilikom donošenja propisa iz člana 16. stav 2. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) o sastavu i načinu rada Stručne komisije, koristi iskustva drugih kantona koji su ta pitanja riješili zakonom, odnosno da se propiše da u sastavu Stručne komisije bude:

a) jedan univerzitetski profesor za određeni nastavni predmet i područje sa

najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima,

b) dva nastavnika predmetne ili razredne nastave sa najmanje sedam godina

iskustva u nastavi u osnovnoj ili srednjoj školi, i

c) pedagog ili psiholog sa najmanje sedam godina iskustva na tim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Ukoliko se u Stručnu komisiju ne bude mogao imenovati jedan od prethodno navedenih stručnih kadrova, nedostajući član Stručne komisije će se popunjavati iz preostale dvije strukture stručnih kadrova.

Ministarstvu obrazovanje i nauke

 

 

5.

Broj: 01-02-415-4/20

29. sjednica, 27.7.2020. godine

prednacrt federalnog Zakona o vijeću zaposlenika,

I.  Skupština TK prihvata mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, na prednacrt federalnog Zakona o vijeću zaposlenika.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

 

29. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 8.7.2020.

Podnaslov

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-424-23/20

Tuzla, 8.7.2020. godine

inicijativa Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Skupština TK traži od Vlade TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Službe za inspekcijske poslove grada Živinice da ispitaju navode sadržane u zahtjevu porodice iz Živinica u vezi ometanja prava stanovanja i oštećenja imovine i poduzmu eventualne aktivnosti u cilju  njihovog rješavanja.

Vlada TK, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Kantonalna uprave za inspekcijske poslove i Služba za inspekcijske poslove grada Živinice

Odgovor MUP-a TK, broj: 02-02-424-58/20 od 28.7.2020.

Odgovor KUIP TK, broj 02-02-424-53/20 od 27.7.2020.

 

2.

Broj: 01-02-424-24/20

Tuzla, 8.7.2020. godine

dopuna inicijative Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku a u vezi sa zaključkom Skupštine TK broj: 01-02-188-50/20 od 14.5.2020. godine

Skupština TK sugeriše Vijeću ministara BiH da poduzme potrebne aktivnosti u cilju izmjene Odluke o utvrđivanju Carinske tarife BiH za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj: 85/19), u dijelu Carinske tarife koja je sastavni dio Odluke, na način da za tekuću 2020. godinu, stopa carine za putnička i teretna motorna vozila na električni pogon i hibridna putnička i teretna motorna  vozila bude 0%.

Vijeće ministara BiH

 

 

3.

Broj: 01-02-424-22/20

Tuzla, 8.7.2020. godine

inicijativa poslanika Smaje Mandžića i Borisa Krešića

Skupština TK predlaže Ministarstvu zdravstva TK da izmijeni Odluku o visini troškova zdravstvenog pregleda i naknade za rad prvostepene i drugostepene zdravstvene komisije na način da se smanji visina  troškova zdravstvenog pregleda i naknade za rad prvostepene i drugostepene zdravstvene komisije, a u vezi sa izdavanjem uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Ministarstvo zdravstva TK

 

 

4.

Broj: 01-02- 434 - 2 /20

Tuzla, 08.07.2020. godine

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2019. godinu

Skupština TK zadužuje Budžetsku inspekciju TK da izvrši inspekcijski nadzor nad finansijskim poslovanjem JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za period od 2016. godine zaključno sa 31.12.2019. godine.

Budžetska inspekcija TK

Odgovor Ministarstva finansija broj:02-02-434-4/20 od 3.8.2020.

 

5.

Broj: 01-02- 407 - 2 /20

Tuzla, 08.07.2020. godine

Izvještaj o radu Vlade TK za 2019. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Vlade TK za 2019. godinu.

 

Bez postupanja

 

6.

Broj: 01-02-413-9/20

Tuzla, 8.7.2020. godine

Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području TK

Skupština TK traži od svih domova zdravlja na području TK da dostave detaljan pregled rada specijalističkih ambulanti od dana proglašenja stanja prirodne nesreće do 30.6.2020. godine.

domovi zdravlja na području TK

 

 

28. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 17.6.2020. godine

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-389- 25/20

28. sjednica, 17.6.2020. godine

inicijativu poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK predlaže Vladi TK da poduzme aktivnosti u cilju osnivanja Javne ustanove „Apoteke TK“ u svim općinama i gradovima na području TK. 

 

 

 

2.

Broj: 01-02- 340 - 2 /20

28. sjednica, 17.06.2020. godine

Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01. – 31.12.2019.godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine.

 

 

 

3.

Broj: 01-02- 341 - 2 /20

28. sjednica, 17.06.2020. godine

Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine.

 

 

 

4.

Broj: 01-02- 365 - 2 /20

28. sjednica, 17.06.2020. godine

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01. – 31.12.2019.godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine

 

 

 

5.

Broj: 01-02-174-5/20

28. sjednica, 17.6.2020. godine

nacrt Zakona o podršci  porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

I. Skupština TK prihvata mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao i izvještaje Komisije za rad i socijalnu politiku i Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK, na nacrt federalnog Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

II. Mišljenja i izvještaji iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

 

6.

Broj: 01-02-388-7/20

28. sjednica, 17.6.2020. godine

Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području TK

Skupština TK traži od koordinacionog tima pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da pod hitno pristupi raspodjeli pristigle donirane medicinske opreme iz inostranstva.

 

 

 

27. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 28.5.2020. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-181-3/20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

nacrt Strategije prema mladima TK 2020. – 2024.,

Skupština prihvata nacrt Strategije prema mladima TK 2020. – 2024. i konstatuje da nacrt Strategije može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Strategije, sa stavovima i primjedbama na nacrt Strategije koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine TK.

Nacrt Strategije prema mladima TK 2020. – 2024. stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Strategije

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

 

2.

Broj: 01-02- 182 - 3 /20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za 2019. godinu

Skupština TK traži od Pedagoškog zavoda TK da preduzme sve neophodne mjere kako bi se omogućilo da u redovnoj proceduri pristupe polaganju stručnog ispita u obrazovanju svi oni koji su u međuvremenu ispunili uslove da polažu stručni ispit.

Pedagoški zavoda TK

 

 

3.

Broj: 01-02- 182 - 2 /20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za 2019. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za 2019. godinu.

 

Bez postupanja

 

4.

Broj: 01-02- 310 - 2 /20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine.

 

Bez postupanja

 

5.

Broj: 01-02- 143 - 2 /20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12. 2019. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12. 2019. godine.

 

Bez postupanja

 

6.

Broj: 01-02- 311 - 2 /20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12. 2019. godine.

 

Bez postupanja

 

7.

Broj: 01-02-322-15/20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

inicijativa Kluba poslanika Demokratske fronte,

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini TK za implementaciju projekta integrisane informacije u zdravstvu TK.

Ministarstvo zdravstvo; ZZO TK

 

 

8.

Broj: 01-02-322-16/20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

inicijativa Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije,

Skupština TK traži od Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, nadležne budžetske inspekcije, Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te Kantonalnog tužilaštva TK, da u što kraćem roku ispitaju i utvrde navode iz dopisa upućenog 13.5.2020. godine predsjednicima klubova poslanika u Skupštini TK, o mogućim zloupotrebama zakonskih ovlaštenja i malverzacijama u Javnom preduzeću “Međunarodni aerodrom Tuzla”.

MUP TK, KUIP TK, nadležne budžetske inspekcije, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, te Kantonalnog tužilaštva TK

 

 

9.

Broj: 01-02-322-17/20

27. sjednica, 28.5.2020. g.

inicijativa Komisije za obrazovanje i nauku

Skupština TK traži od Ministarstva obrazovanja i nauke TK da hitno i neodložno pristupi izmjeni nastavnih planova i programa za osnovni odgoj i obrazovanje u dijelu koji se odnosi na profil i stučnu spremu nastavnog osoblja tako da lica sa 300 ECTS bodova uvrste u nastavne planove i programe.

Zadužuju se Vlada TK i Sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK da, odmah nakon izmjena nastavnih planova i programa, pristupe potpisivanju novog Aneksa sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plata radnika u osnovnim školama TK kako bi lica sa ostvarenih 300 ECTS bodova bila razvrstana u 3. platni razred kao lica sa VSS.

Pomenute izmjene i dopune nastavnih planova i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, koje inicira Komisija za obrazovanje i nauku, bi se primjenjivale počev od školske 2019/2020. godine.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

26. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 14.5.2020. g

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-304-5/20

26. sjednica, 14.5.2020. g.

prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2020. godinu

Skupština TK traži od Vlade TK da u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2020. godinu, unutarnjom preraspodjelom obezbijedi dodatna sredstva na poziciji 20020001 – Boračke organizacije i udruženja u iznosu od 29.574,00 KM, a na teret sredstava planiranih na pozicijama političkih stranaka.

Vlada TK

 

 

22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 14.5.2020. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-126-6/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

prijedlog  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Skupština TK zadužuje Vladu TK odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da za junsku sjednicu Skupštine pripremi izmjene i dopune Zakona o šumama uvažavajući stanje na terenu i amandman na prijedlog Zakona koji je podnio Klub poslanika Pokreta demokratske akcije, a sve u skladu sa važećim zakonima koji regulišu pitanje vlasništva u FBiH.

Vlada TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

 

 

2.

Broj: 01-02-183-4/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

nacrt Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo privrede, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

Ministarstvo privrede

 

 

3.

Broj: 01-02-144-2/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Skupština TK prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini.

 

Bez postupanja

 

4.

Broj: 01-02-188-53/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za jednakopravnost spolova

Skupština TK zadužuje Vladu TK da preispita odluku o davanju saglasnosti na imenovanje Sadika Ahmetovića na poziciju direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Vlada TK

 

 

4.

Broj: 01-02-188-50/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Skupština TK sugeriše Parlamentarnoj Skupštini BiH i Vijeću Ministara BiH da poduzmu potrebne aktivnosti u cilju oslobađanja vlasnika putničkih i teretnih motornih vozila na električni pogon i hibridnih putničkih i teretnih vozila, od plaćanja carine.

Parlamentarna Skupštini BiH i Vijeće Ministara BiH

 

 

5.

Broj: 01-02-188-51/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

Skupština TK traži od Ministarstva sigurnosti BiH da u cilju sprečavanja širenja korona virusa na prostoru TK i BiH, poduzme aktivnosti i Ured za strance izmjesti van područja TK, te da se na granici postave šatori za izolaciju migranata koji ulaze u BiH kako je predviđeno i za sve druge putnike koji dolaze iz rizičnih područja od korona virusa

Ministarstvo sigurnosti BiH

 

 

6.

 

Broj: 01-02-188-52/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije

Skupština TK obavezuje Vladu TK, da u vremenskom roku, ne dužem od 90 dana, formira i stavi u funkciju, elektronski Registar propisa i drugih akata koji se primjenjuju na području TK.

Vlada TK

 

 

7.

Broj: 01-02-188-53/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za jednakopravnost spolova

Skupština TK zadužuje Vladu TK da preispita odluku o davanju saglasnosti na imenovanje Sadika Ahmetovića na poziciju direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Vlada TK

 

 

8.

Broj: 01-02-188-54/20

22. sjednica, 14.5.2020. g.

inicijativa Kluba poslanika Socijalmdemokratske partije BiH

Skupština TK traži od Kantonalnog štaba civilne zaštite TK, Kantonalne uprave civilne zaštite i Vlade TK detaljan izvještaj o provedenim javnim nabavkama u period od proglašenja stanja prirodne nesreće do 1.5.2020. godine sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

Kantonalni štaba civilne zaštite TK, Kantonalna uprava civilne zaštite i Vlada TK

 

 

19. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 14.2.2020. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-84-15/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

inicijativu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Skupština TK osuđuje konzumiranje alkoholnih i duhanskih proizvoda u obrazovnim institucijama, te traži od Ministarstva obrazovanja i nauke  TK da uputi apel upozorenja prema školama o zabrani konzumacije alkoholnih proizvoda u prostorijama škola i školskim dvorištima. Takođe, upotreba duhanskih proizvoda se mora ograničiti na prostorije koje škole moraju obezbijediti za te svrhe.

Skupština TK traži od Ministarstva obrazovanja i nauke TK da u prvim narednim izmjenama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju predvide kaznene odredbe za nepoštivanje zabrane konzumacije alkoholnih i duhanskih prozvoda.

MON

 

 

2.

Broj: 01-02-84-16/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

inicijativu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u saradnji sa općinskim/gradskim vijećima i načelnicima/gradonačelnicima sa područja TK, poduzme sve neophodne mjere u cilju zaštite djece od raznih zloupotreba, te da pripremi i Skupštini TK dostavi informaciju u vezi sa primjenom kantonalnog Protokola o postupanju u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK.

Vlada TK

 

 

3.

Broj: 01-02-84-17/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

inicijativu poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika za izmjene i dopune Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“ broj: 4/19), u cilju unapređenja sistema zapošljavanja u javnom sektoru, na način pojednostavljenja internog postavljenja i zapošljavanja mladih doktora u javne zdravstvene ustanove na području TK.

Vladi TK

 

 

4.

Broj: 01-02-84-18/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

inicijativu poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK predlaže Vladi TK da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK donese osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora za pružanje zdravstvene zaštite na području TK, a u skladu sa članom 38. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).

Vladi TK, Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

 

5.

Broj: 01-02-84-19/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

inicijativu poslanika Borisa Krešića i Sandre Imširović

Skupština TK obavezuje Ministarstvo zdravstva TK da u skladu sa presudom Ustavnog suda F BiH U-61/17, od 20.1.2020. godine, poduzme aktivnosti u cilju obezbjeđivanja zdravstvene zaštite svoj djeci do punoljetstva, bez obzira da li su učenici osnovnih ili srednjih škola, i da u roku od 15 dana uskladi sve pravne propise kako bi se osigurala zdravstvena zaštita djeci od rođenja do punoljetstva.

Ministarstvo zdravstva TK

 

 

6.

Broj: 01-02-83-4/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo za boračka pitanja TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

Vlada TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

 

7.

Broj: 01-02-69-4/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

Vlada TK, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

 

8.

Broj: 01-02- 551- 5 /19

19. sjednica, 14.2.2020. g.

prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da imajući u vidu specifičnost djelatnosti Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli, obezbijedi finansijska sredstva za uspostavu redarske službe u sklopu navedenog Zavoda.

Vlada i MON

 

 

9.

Broj: 01-02- 551- 6 /19

19. sjednica, 14.2.2020. g.

prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli da do početka naredne školske godine, iznađu prostor za obavljanje djelatnosti Edukacijsko-rahabilitacijskog fakulteta u Tuzli izvan prostora Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

MON i ERF Tuzla

 

 

10.

Broj: 01-02-6-8/20

19. sjednica, 14.2.2020. g.

nacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

I. Skupština TK prihvata mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstva zdravstva TK, kao i Izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK, na nacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

II. Mišljenja i Izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

21. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona,5.3.2020. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-74-12/20

21. sjednica,5.3.2020. g.                        

informacije o zatečenom finansijskom i opštem stanju u javnim preduzećima, ustanovama i ministarstvima čiji je osnivač Vlada ili Skupština TK, po formiranju aktuelne Vlade TK, zaključno sa 31.12.2019. godine

1. Skupština TK prima k znanju informaciju Vlade TK i nadležnih ministarstava o stanju u istim, kao i informacije o stanju u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Vlada i Skupština TK, a koji su bili u fokusu tematske sjednice Skupštine.

2. Skupština TK traži od Vlade TK i resornih ministarstava da poduzmu sve aktivnosti u cilju zaštite državnog kapitala u javnim privrednim društvima sa većinskim udjelom državnog kapitala.

3. Skupština TK traži od Vlade TK i organa upravljanja privrednih društava sa većinskim udjelom državnog kapitala, kao i organa upravljanja javnih ustanova, da preduzmu sve zakonom predviđene mjere u cilju sanacije postojećeg stanja u istim.

4. Skupština TK traži od nadležnih institucija da u fokus svoga djelovanja stave preispitivanje zakonitosti rada u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a protiv najodgovornijih u slučaju zloupotreba, preduzmu sve zakonom predviđene mjere iz svoje nadležnosti.

5. Skupština TK traži od Vlade TK i organa upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova da svakih 6 mjeseci informišu Skupštinu TK o poduzetim mjerama na saniranju zatečenog stanja.

6. Skupština TK traži od Vlade TK da izvrši provjeru opštih akata kako javnih preduzeća tako i javnih ustanova, a u cilju njihove usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima.

Vladi TK, JU, JP

 

 

17.sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona,23.12.2019. g

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-537-18/19

17.sjednica,23.12.2019. g.

inicijativa poslanika Huseina Tokića

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave, da u što kraćem roku, a najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative, u skupštinsku proceduru dostave izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u TK na način da se u članu 42. stav (1) Zakona mijenja i glasi: „Rukovodilac organa državne službe postavlja najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs“.

Vlada TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

 

2.

Broj: 01-02-537-17/19

17.sjednica,23.12.2019. g.

inicijativa poslanika Huseina Tokića

Skupština TK  zadužuje Vladu TK i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u što kraćem roku, obezbijede sredstva, provedu postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača i realizuju izradu – Revidiranje projekta „Studije izvodljivosti auto ceste Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod).

Vlada TK i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

 

3.

Broj: 01-02-537-19/19

17.sjednica,23.12.2019. g.

inicijativa poslanika Selima Bešlagića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika za provjeru diploma poslanika Skupštine TK.

Služba Skupštine TK

 

 

4.

Broj: 01-02-462-22/19

17.sjednica,23.12.2019. g.

prijedlog Budžeta TK za 2020. godinu

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu, predvidi 250.000,00 KM za nastavak započetih građevinskih radova na zgradi JU Muzej Istočne Bosne, te da Vlada TK zaduži menadžment navedene ustanove da se angažuje na obezbjeđenju ostalih sredstava neophodnih za završetak započetih radova.

Vlada TK

 

 

16.sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 16.12.2019. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-522-19/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK predlaže Ministarstvu zdravstva TK i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK da poduzmu aktivnosti u cilju korigovanja doktrinarnog stava o upućivanju pacijenata na snimanje kompjuterizovane tomografije (CT) na način da se pacijentima sa malignom bolešću uradi navedeno snimanje bez dodatnih čekanja i bez konsultacija sa komisijom ZZO TK, te da na uputnici pored oznaka „hitno i vitalno ugrožen“ stoji oznaka „C“, za maligna oboljenja.

Ministarstvu zdravstva TK i ZZO TK

 

 

2.

Broj: 01-02-522-18/19

16.sjednica,16.12.2019. g.

inicijativa poslanika Selima Bešlagića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika za provjeru diploma ministara u Vladi TK i službenika u ministarstvima TK

Služba za zajedniče odnose Vlade TK

 

 

3.

Broj: 01-02-522-20/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK predlaže ZZO TK da u saradnji sa ZZO i reosiguranja Federacije BiH poduzme aktivnosti u cilju omogućavanja sprovođenja radioterapije i kemoterapije na osnovu odluke konzilijuma za liječenje malignih oboljenja bez čekanja na Odluku Komisije za davanje saglasnosti za liječenje osiguranih lica u Federaciji BiH na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti, a da se ukoliko to nije moguće iznađe način kojim bi se pacijenti sa malignom bolešću rasteretili opterećenja administrativnog i protokolarnog karaktera.

ZZO TK

 

 

4.

Broj: 01-02-522-21/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa poslanika, Suvade Džuzdanović

Skupština TK traži od Vlade i Parlamenta FBiH i članova Predsjedništva BiH da zauzmu stavove, donesu zaključke i poduzmu odgovarajuće mjere i radnje na zaštiti istine i pravde o odbrani od agresije na BiH.

Vlade i Parlamenta FBiH i članova Predsjedništva BiH

 

 

5.

Broj: 01-02-522-22/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa poslanika, Bege Gutića

Skupština TK  zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave da sa Zemljišno-knjižnim uredom općinskog suda Tuzla, ubrzaju postupak uknjižbe prava vlasništva nad zgradom SODA-SO Tuzla u skladu sa presudom Kantonalnog suda Tuzla donesenom po žalbi Vlade TK i Kantonalnog pravobranilaštva TK.

Vlada TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

6.

Broj: 01-02-522-23/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa poslanika, Hasibe Kurtić

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika za izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji u dijelu koji reguliše registraciju oružja odnosno izdavanje oružanih listova i rokova za produženje i trajanje važnosti istih.

MUP TK i Vlada TK

 

 

7.

Broj: 01-02-522-24/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

inicijativa Kluba poslanika Stranke demokratske akcije

Skupština TK prihvata inicijativu kluba poslanika za proglašenje negatora genocida u Srebrenici, austrijskog književnika Petera Handkea personom „non grata“ na području TK.

 

 

 

8.

Broj: 01-02-464-4/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

nacrt Zakona o pečatu TK

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o pečatu TK i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.

Nacrt Zakona o pečatu TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo pravosuđa i uprave, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona

Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

9.

Broj: 01-02-515-4/19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u TK

1.Skupština TK  zadužuje resorno ministarstvo da u saradnji sa Pedagoškim zavodom TK, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Vijećem roditelja JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, registrovanim udruženjima koja rade sa djecom s poteškoćama u razvoju, Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Javnom ustanovom Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, pristupi izradi strateškog plana za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

2. Skupština TK  daje punu podršku implementaciji postojećih zakonskih rješenja u oblasti inkluzije.

3. Skupština TK  smatra da dostignuti nivo razvoja centara za razvoj inkluzivnih praksi u Gradačcu i Banovićima, ne smije biti ugrožen, i daje punu podršku njihovom daljem radu.

4.Skupština TK  zadužuje resorno ministarstvo da iznađe sredstva za poboljšanje uslova rada škola i boravak roditelja u specijalizovanim ustanovama čiji je osnivač Skupština TK.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

10.

Broj: 01-02- 519 - 5 /19

16.sjednica, 16.12.2019. g.

prijedlog Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III i IV Stand by aranžmana sa MMF i po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije UKC  Tuzla

I. Skupština TK  traži od Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, da imajući u vidu da TK još uvijek trpi štetne posljedice primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH i Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, otpiše obaveze TK po osnovu III i IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije UKC Tuzla.

II. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Vlada TK.

Vlada F BiH i Parlament F BiH

 

 

15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona,28.11.2019. g

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-488-11/19

15. sjednica,28.11.2019. g

Informacija o stanju migrantske krize na području TK sa prijedlogom mjera za njeno upravljanje

1. Skupština TK izražava nezadovoljstvo ignorantskim odnosom nadležnih državnih i federalnih institucija (Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Granične službe BiH, Vlade FBiH) u pogledu nedostavljanja informacija traženih zaključcima Skupštine TK u vezi migrantske krize kao i prijedloga mjera iz njihove nadležnosti za upravljanje migrantskom krizom.

2. Skupština TK još jednom traži od nadležnih institucija, Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH, da preduzmu sve neophodne mjere za osiguranje državne granice kako bi se spriječio nelegalni ulazak migranata na teritoriju BiH.

3. Svjesni problema sa kojima se suočavaju,  Skupština TK daje podršku građanima opština i gradova na području Tuzlasnkog kantona, kao i rukovodstvu istih, koji se nalaze na putu kretanja migranata kao i naporima koje čine u pružanju pomoći migrantima.     

4. Skupština TK , u cilju prevencije humanitarne katastrofe, apeluje na Vijeće ministara BiH da sa lokalnim zajednicama otvori neophodan dijalog, a sve u cilju pronalaženja adekvatnih lokacija izvan naseljenih mjesta za formiranje privremenih tranzitnih centara za smještaj migranata.

5. Skupština TK podržava napore gradonačelnika Grada Tuzle u vezi izmještanja kancelarije Službe za poslove sa strancima-Tetrenski centar Tuzla, u kojoj se registruju migranti, na lokaciju izvan centra grada, gdje bi bio centar za registraciju, kuhinja i ambulanta, shodno izjavi koja je data na sastanku sa predstavnicima delegacije zastupnika Parlamentarne Skupštine BiH od 22.10.2019. godine.

6. Skupština TK i Vlada TK će podržati svaki dogovor između Vijeća ministara BiH i lokalnih zajednica na području TK koji vodi preveniranju migrantske problematike, i pružit će adekvatnu pomoć u cilju pomoći kako lokalnim zajednicama tako i migrantima.

7. Skupština TK zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i direktora Uprave policije da preduzmu sve neophodne mjere u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti stanovništva.

8. Skupština TK traži od Ministarstva unutrašnjih poslova TK i direktora Uprave policije da pojačaju tačke nadzora i ophodnju na migrantskoj ruti kroz Tuzlanski kanton i da po svaku cijenu spriječe nemile događaje između lokalnog stanovništva i migranata kao i između samih migranata.

9. Skupština TK zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i Ministarstvo zdravstva da o stanju sigurnosti a vezano za migrantsku rutu i stanju zdravlja stanovništva Tuzlanskog kantona, redovno izvještavaju Vladu i Skupštinu TK najmanje jedanput mjesečno.

10. Skupština TK zadužuje predsjednika Skupštine TK i premijera Vlade TK da održe sastanak sa svim načelnicima i gradonačelnicima u Tuzlanskom kantonu u cilju prevazilaženja migrantske krize.

11. Skupština TK podržava napore humanitarnih organizacija (Crveni krst/križ, Merhamet, EMMAUS...) kao nosioce aktivnosti pružanja humanitarne pomoći, te zadužuje Vladu TK da u skladu sa mogućnostima pruži finansijsku  pomoć humanitarnim organizacijama.

Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Granična službe BiH, Vlada FBiH;

Grad Tuzla;

MUP TK

direktor Uprave policije

Ministarstvo

zdravstva

Crveni krst/križ, Merhamet,

EMMAUS

 

 

14. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona,21.11.2019. g

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-485-2/19

14. sjednica,21.11.2019. g

stanje migrantske krize na području TK

1. Skupština TK smatra da je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini, pa i u Tuzlanskom kantonu, dosegla nivo u kome se traži od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH da preduzmu sve mjere u cilju sprječavanja ulaska migranata u BiH.

2. Skupština TK traži od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na cijelu teritoriju BiH.

3. Skupština TK ne prihvata niti jedan prijedlog viših niva vlasti, a koji nije usaglašen sa lokalnim zajednicama - gradonačelnicima/načelnicima i Vladom Tuzlanskog kantona,  a koji se odnosi na smještaj migranata na području TK.

4. Skupština TK odbija predložene lokacije (vojni objekat u Ljubačama i Rudnik Bukinje) za smještaj migranata bez saglasnosti lokalne zajednice.

5. Skupština TK će na sjednici hitnog karaktera, koja će biti održana u četvrtak, 28.11.2019. godine u 10 sati, raspravljati o svim aspektima migrantske krize (zdravstveni, sigurnosni i humanitarni) i prijedlozima mjera za njeno upravljanje.

6. Na hitnu sjednicu Skupštine TK pozvati će se predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH, direktor Ureda za strance BiH, direktor Granične policije BiH, predstavnici Vlade Federacije BiH, te ostali relevantni akteri koji mogu dati doprinos u raspravi i rješavanju problema migrantske krize.

Predsjedništvo BiH; Vijeće ministara BiH;

Ministarstvo sigurnosti BiH;  Ministarstvo civilnih poslova BiH;

direktor Ureda za strance BiH;

direktor Granične policije BiH, predstavnici Vlade Federacije BiH

 

 

13.sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 21.11.2019.g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-310-5/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta TK za 2018. godinu i Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta TK za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH

Skupština TK je upoznata sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta TK za 2018. godinu.

 Skupština TK prihvata Program mjera Vlade TK za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta TK za 2018. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH uz napomenu da Univerzitet u Tuzli može zaključivati ugovore sa spoljnim saradnicima shodno Zakonu o visokom obrazovanju TK.

Vlada TK

 

 

2.

Broj: 01-02-453-16/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

inicijativa poslanika Azre Okić

Skupština TK podržava inicijativu poslanika za uvođenje obaveznog istorijskog časa o genocidu u Srebrenici u završni razred osnovne škole i u srednju školu,  koji bi se održavao u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

Sredstva za realizaciju istorijskog časa će obezbijediti menadžment škole, preraspodjelom sredstava u okviru sredstava odobrenih budžetom TK.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

3.

Broj: 01-02-453-15/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

inicijativa Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Skupština Tuzlanskog kantona

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da poduzme sve neophodne aktivnosti kako bi do naredne školske godine bio ponovo uspostavljen rad Javne ustanove Osnovna muzička škola Gračanica.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

4.

Broj: 01-02-453-17/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

inicijativa poslanika Midhata Čauševića

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Vladu TK da Skupštini TK dostave izmjene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja kojim bi se utvrdio pravni osnov za izradu podzakonskih akata za osiguranje provođenja interne procedure zaštite od diskriminacije učenika u školama na području TK.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Vlada TK

 

 

5.

Broj: 01-02-462-4/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

nacrt Budžeta TK za 2020. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Budžeta TK za 2020. godinu i konstatuje da nacrt Budžeta može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta, sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Budžeta TK za 2020. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju 15 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Budžeta.

 

Usvojeno 23.12.19. na 17. sjednici

 

6.

Broj: 01-02-463-4/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2020. godinu

Skupština TK  prihvata nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2020. godinu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.

Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2020. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju 15 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

 

Usvojeno 23.12.19. na 17. sjednici

 

7.

Broj: 01-02-430 - 4/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

prijedlog Odluke o usvajanju Izm. i dop. Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2018. do 2022.g.

Skupština TK  zadužuje JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla da dio ostvarene godišnje dobiti uloži u sanaciju brane Modrac i da predvidi mogućnost zaduženja po tom osnovu.

JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla

 

 

8.

Broj: 01-02- 438- 4/19

13.sjednica, 21.11.2019.g.

prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Skupštine TK o davanju saglasnosti broj: 01-02-129-2/19 od 08.04.2019. godine

Skupština TK sugeriše da se prilikom donošenja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK predvidi optimalan raspon koeficijenta između visoke medicinske sestre i doktora

Vlada TK;

Ministarstvo zdravstva

 

 

12. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 8.11.2019. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-443-6/19

12. sjednica, 8.11.2019. g.

Stav Skupštine TK

U povodu organizirane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije, promocije knjige pod nazivom “tuzlanska kapija - režirana tragedija” autora Ilije Brankovića, Skupština TK najoštrije osuđuje i upućuje protestnu notu akterima pomenute promocije.

Promotori, autori, recenzenti ovog sramnog djela, želimo vas podsjetiti na istinu jer ste očito brzo, svjesno, zaboravili šta je se desilo na Tuzlanskoj kapiji 25.05.1995. godine. Presuđeni zločin protiv čovječnosti sa Tuzlanske kapije je sraman i necivilizacijski čin svirepog ubistva 71 i ranjavanja 150 osoba prosječne životne dobi 23 godine. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa Tuzlanske kapije je sunovrat ljudskosti i civilizacijskih vrijednosti kojima ljudski rod pripada. Tuzlanska kapija je mjesto vječnog sjećanja koje ima posebno mjesto i ulogu u bosanskohercegovačkoj novijoj istoriji. 

Pravosnažna presuda Suda BiH, zločincu Novaku Đukiću na 20 godina zatvora za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva,  pravna je činjenica kojom se potvrđuje da je Tuzlanska kapija mjesto zločina, mjesto nevino ubijenih civila, mjesto ubistva tuzlanske mladosti.

Stoga pozivamo organizatora ove promocije - Ministarstvo odbrane Republike Srbije, da se izvine preživjelim žrtvama i članovima porodica žrtava zločina sa Tuzlanske kapije, i svim građanima BiH, a nevino ubijenim oda neizmjerno poštovanje.   Ako to ne uradite identifikovat ćemo vas da institucionalno osporavate zločin na Tuzlanskoj kapiji što će vas svrstati u red onih koji direktno revidirate istinu o Tuzlanskoj kapiji i nipodaštavate presude najviših pravosudnih instanci države BiH.

Također, pozivamo  predsjednika  Republike Srbije da pokrene odgovornost organizatora ovog sramnog čina i  izvine se preživjelim žrtvama, a svim nevino stradalim sa Tuzlanske kapije oda dužno poštovanje.

Pozivamo Predsjednika Srbije da izruči ratnog zločinca Novaka Đukića Bosni i Hercegovini na izdržavanje 20 godišnje pravosnažne kazne zatvora za zločin koji je počinjen na Tuzlanskoj kapiji. Izručenje ratnog zločinca Novaka Đukića je put pomirenja i pravde između Tuzle i Beograda.

Pozivamo članove Predsjedništva BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da upute protestnu notu Ministarstvu odbrane Republike Srbije zbog organiziranja promocije ove sramne knjige.

Podrška ovom i događajima sličnog karaktera sigurno ne  doprinosi pomirenju, međuljudskom razumijevanju i nadi da se neće više ponoviti zločini kao što je to slučaj sa Tuzlanskom kapijom. Mi zaista želimo da se nikad i nikom ne ponovi zločin stradanja tuzlanske mladosti. 

Predsjedništvo BiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini;

Predsjednik Srbije;

Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 

 

11. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 2.11.2019. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-414-24/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Skupština TK podržava prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola TK i Komisije za obrazovanje, kulturu sport i mlade vezano za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za prva tri razreda devetogodišnje škole.

MInistarstvo obrazovanjai nauke, Vlada TK

 

 

2.

Broj: 01-02-414-25/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Skupština TK podržava prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola TK i Komisije za obrazovanje, kulturu sport i mlade kojim se traži da se do naredne školske godine 2020/2021. poduzmu aktivnosti za izbor i korištenje istog udžbenika po predmetima u svim razredima osnovnih škola na području TK, s tim da bi se izbor udžbenika trebao izvršiti po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika po predmetima.  

MInistarstvo obrazovanjai nauke, Vlada TK

 

 

3.

Broj: 01-02-414-22/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije

Skupština TK traži od Vlade F BiH poštivanje i dosljednu primjenu odredbi člana 8. Zakona o budžetima u F BiH, te članova 1. i 6. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, kojim se utvrđuju procedure, oblik, sadržaj i način popunjavanja  izjave o fiskalnoj procjeni, tako da za svaki prednacrt, nacrt, odnosno prijedlog zakona, drugih propisa i akata planiranja, a koji imaju fiskalne posljedice po niže nivoe vlasti, odnosno kantone i jedinice lokalne samouprave, posebnim zahtjevom, prije dostavljanja izjave o fiskalnoj procjeni, ministarstvu finansija, zatraži mišljenje resornog ministarstva odgovarajućeg nivoa vlasti, odnosno jedinice lokalne samouprave, putem Saveza općina i gradova FBiH.    

Vlada F BiH

 

 

4.

Broj: 01-02-414- 23/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije

Skupština TK traži od Vlade F BiH i Parlamenta FBiH da pristupe izradi i donošenju novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji F BiH kojim bi se kriteriji za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza prilagodili ravnopravnijoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza i kako bi se postigla fiskalna održivost svih nivoa vlasti u FBiH kao i donošenju novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, kako bi se stvorili uslovi za ravnomjerniji razvoj kantona u Federaciji BiH.

Vlada F BiH i Parlament FBiH

 

 

5.

Broj: 01-02-414- 26/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa poslanika Sandre Imširović

Skupština TK daje saglasnost Javnom preduzeću Radio televizija TK da se sjednice Skupštine TK mogu objaviti na internet stranici Radio televizije TK (youtube kanalu RTV TK).

JP RTV TK

 

 

6.

Broj: 01-02-414- 21/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH i poslanika Lejle Vuković  i Sandre Imširović, u vezi obezbjeđenja sredstava za nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama

I. Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK da uputi instrukciju svim javnim zdravstvenim ustanovama na području TK i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, da izrade plan nabavke potrebne dijagnostičke i druge opreme za narednih pet godina, a u skladu sa trenutnim stanjem postojeće opreme, starosti iste, i projekcijama budućih potreba stanovništva, te da o tome izvijeste Ministarstvo zdravstva TK i osnivača do naredne sjednice Skupštine TK.

II. Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo zdravstva TK da vrše konstantni nadzor nad utroškom sredstava odnosno nabavkom dijagnostičke i druge opreme, kao i nadzor o njenom korištenju, odnosno upotrebi u svrhe za koje je namijenjena.

Ministarstvo zdravstva TK

Vlada TK

 

 

7.

Broj: 01-02-414-27/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije

Skupština TK zadužuje predsjednika Skupštine TK i premijera TK da što hitnije sazovu sastanak sa poslanicima sa područja TK koji participiraju u federalnim parlamentima radi zauzimanja zajedničkog stava oko poduzimanja aktivnosti na realizaciji inicijativa vezano izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji F BiH i Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u F BiH

predsjednik Skupštine TK i premijer TK

 

 

8.

Broj: 01-02- 322 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području TK sa programom mjera

Skupština TK prihvata Analizu stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području TK sa programom mjera.

 

Bez postupanja

 

9.

Broj: 01-02-432-1/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

nacrt Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona

Skupština TK prihvata nacrt Poslovnika Skupštine TK i konstatuje da nacrt Poslovnika može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Poslovnika, sa stavovima i primjedbama na nacrt Poslovnika koje su izložili poslanici Skupštine.

Nacrt Poslovnika Skupštine TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju osam dana.

Javnu raspravu će provesti Kolegij Skupštine TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Poslovnika.

 

Usvojeno

 

10.

Broj: 01-02- 403-2/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK za putnu deblokadu grada Tuzla i TK

Skupština TK prihvata inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK za putnu deblokadu grada Tuzla i TK (izgradnja dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj – granica TK), i istu upućuje Vladi F BiH i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Vlada F BiH i Predstavnički dom Parlamenta FBiH

 

 

11.

Broj: 01-02-403-3/19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK za putnu deblokadu grada Tuzla i TK

Skupština TK zadužuje premijera i Vladu TK da u narednih 4-5 mjeseci izvrše pripreme za održavanje tematske sjednice Skupštine TK u vezi pitanja kapitalnih projekata iz oblasti energetike, putne infrastukture i drugih bitnih pitanja od interesa za Tuzlanski kanton, koja su u nadležnosti viših nivoa vlasti, a na kojoj bi se obezbijedilo učešće premijera FBiH, resornih federalnih ministara, kao i direktora javnih preduzeća i ustanova u čijoj su nadležnosti navedena pitanja.

premijer i Vlada TK

 

 

12.

Broj: 01-02- 389 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2018. godini

Skupština TK prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2018. godini, sa primjedbama i sugestijama iznesenim na sjednici Skupštine TK od strane poslanika Šekiba Umihanića.

JP ZJZ TK

 

 

13.

Broj: 01-02- 298 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2019. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2019. godine.

 

Bez postupanja

 

14.

Broj: 01-02- 390 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja TK 2016. – 2020. godina za 2018. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja TK 2016. – 2020. godina za 2018. godinu.

 

Bez postupanja

 

15.

Broj: 01-02- 319 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Informacija o stanju u oblasti kulture na području TK u 2018. godini

Skupština TK primila je k znanju Informaciju o stanju u oblasti kulture na području TK u 2018. godini uz sugestije Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK iznesene u Izvještaju komisije broj: 02-02-416-2/19 od 28.10.2019. godine i primjedbe iznesene od strane poslanika na sjednici Skupštine TK.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

 

16.

Broj: 01-02- 320 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Informacija o stanju u oblasti sporta na području TK u 2018. godini

Skupština TK primila je k znanju Informaciju o stanju u oblasti sporta na području TK u 2018. godini uz sugestije i preporuke Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK iznesene u Izvještaju komisije broj: 02-02-416-2/19 od 28.10.2019. godine.

 Skupština TK traži od Vlade TK da prilikom izrade Budžeta TK za 2020. godinu, poveća iznos finansijskih sredstava na poziciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK u cilju podrške razvoja sporta na području TK, te da resorno ministarstvo vrši kontrolu transparentnosti trošenja sredstava po utvrđenim kriterijima

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade,

Vlada TK

 

 

17.

Broj: 01-02- 374 - 2 /19

11. sjednica, 2.11.2019. g.

Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2018. godini

Skupština TK primila je k znanju Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2018. godini, uz zaključak Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK kojim se predlaže Vladi TK da u Budžetu TK za 2020. godinu, planira određeni iznos sredstava za deminiranje kako bi se ubrzao proces deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK, imajući u vidu da se na području TK kao sumnjiva površina koju je potrebno deminirati, vodi oko 78 miliona metara kvadratnih.

Vlada TK

 

 

12. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 8.11.2019. g.

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-443-6/19

12. sjednica, 8.11.2019. g.

Stav Skupštine TK

U povodu organizirane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije, promocije knjige pod nazivom “tuzlanska kapija - režirana tragedija” autora Ilije Brankovića, Skupština TK najoštrije osuđuje i upućuje protestnu notu akterima pomenute promocije.

Promotori, autori, recenzenti ovog sramnog djela, želimo vas podsjetiti na istinu jer ste očito brzo, svjesno, zaboravili šta je se desilo na Tuzlanskoj kapiji 25.05.1995. godine. Presuđeni zločin protiv čovječnosti sa Tuzlanske kapije je sraman i necivilizacijski čin svirepog ubistva 71 i ranjavanja 150 osoba prosječne životne dobi 23 godine. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa Tuzlanske kapije je sunovrat ljudskosti i civilizacijskih vrijednosti kojima ljudski rod pripada. Tuzlanska kapija je mjesto vječnog sjećanja koje ima posebno mjesto i ulogu u bosanskohercegovačkoj novijoj istoriji. 

Pravosnažna presuda Suda BiH, zločincu Novaku Đukiću na 20 godina zatvora za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva,  pravna je činjenica kojom se potvrđuje da je Tuzlanska kapija mjesto zločina, mjesto nevino ubijenih civila, mjesto ubistva tuzlanske mladosti.

Stoga pozivamo organizatora ove promocije - Ministarstvo odbrane Republike Srbije, da se izvine preživjelim žrtvama i članovima porodica žrtava zločina sa Tuzlanske kapije, i svim građanima BiH, a nevino ubijenim oda neizmjerno poštovanje.   Ako to ne uradite identifikovat ćemo vas da institucionalno osporavate zločin na Tuzlanskoj kapiji što će vas svrstati u red onih koji direktno revidirate istinu o Tuzlanskoj kapiji i nipodaštavate presude najviših pravosudnih instanci države BiH.

Također, pozivamo  predsjednika  Republike Srbije da pokrene odgovornost organizatora ovog sramnog čina i  izvine se preživjelim žrtvama, a svim nevino stradalim sa Tuzlanske kapije oda dužno poštovanje.

Pozivamo Predsjednika Srbije da izruči ratnog zločinca Novaka Đukića Bosni i Hercegovini na izdržavanje 20 godišnje pravosnažne kazne zatvora za zločin koji je počinjen na Tuzlanskoj kapiji. Izručenje ratnog zločinca Novaka Đukića je put pomirenja i pravde između Tuzle i Beograda.

Pozivamo članove Predsjedništva BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da upute protestnu notu Ministarstvu odbrane Republike Srbije zbog organiziranja promocije ove sramne knjige.

Podrška ovom i događajima sličnog karaktera sigurno ne  doprinosi pomirenju, međuljudskom razumijevanju i nadi da se neće više ponoviti zločini kao što je to slučaj sa Tuzlanskom kapijom. Mi zaista želimo da se nikad i nikom ne ponovi zločin stradanja tuzlanske mladosti. 

Predsjedništvo BiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini;

Predsjednik Srbije;

Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 

 

10. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 18.10.2019.g

 

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-375-16/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

inicijativa Kluba poslanika Stranke demokratske akcije

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo TK poduzme aktivnosti i planira nabavku aparata za otoakustične emisije u cilju ranog otkrivanja oštećenja sluha kod novorođenčadi koji bi se koristio u porodilištu Opće bolnice “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, a da takođe u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, poduzme aktivnosti na pokretanju projekta kojim bi se stekli uslovi da svako porodilište u Federaciji BiH vrši testiranje sluha novorođenčadi, uz pomoć navedenog aparata.

Ministarstvo zdravstva TK,

ZZO TK

 

 

2.

Broj: 01-02-375-17/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

inicijativa Kluba poslanika Stranke demokratske akcije

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstvo, obezbijedi polaganje stručnog ispita za doktore medicine i ostale zdravstvene radnike koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja, pred nadležnom Komisijom Federalnog ministarstva zdravstva, koja bi po potrebi, u određenim terminima, dolazila u Tuzlu (u prostorije Skupštine TK, Medicinskog fakulteta ili Ministarstva zdravstva TK) ili da se osigura drugi način polaganja stručnih ispita npr. polaganje ispita uz upotrebu sredstava i mogućnosti informacione tehnologije.

Ministarstvo zdravstva TK

 

 

3.

Broj: 01-02-375-18/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

inicijativa poslanika Bege Gutića

Skupština TK zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja TK i Vladu TK da u najkraćem mogućem roku, u skladu sa svojim mogućnostima, pripreme i utvrde prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u skladu sa federalnim Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i isti dostave Skupštini TK.

Ministarstvo za boračka pitanja TK i Vladu TK

 

 

4.

 

Broj: 01-02-375-14/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

inicijativa poslanika Borisa Krešića

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK i Vladu TK da hitno poduzmu sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za uvrštavanje lijeka “enoksaparin” u Pozitivnu listu lijekova TK, te da povodom navedenog izvijeste Skupštinu TK u roku od 30 dana.

Ministarstvo zdravstva TK i Vlada TK

 

 

5.

Broj: 01-02-375-15/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

inicijativa Komisije za jednakopravnost spolova

Skupština TK prihvata inicijativu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK i zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK da u narednom periodu, za Javnu ustanovu Odgojni centar Tuzlanskog kantona, obezbijede finansijska sredstva (i daju saglasnost) za upošljavanje određenog broja stručnih kadrova, kao i rješavanje problema zasebnog ulaza u ustanovu i omogućavanja pristupa osobama sa invaliditetom, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano obavljanje osnovnih djelatnosti utvrđenih zakonom i unaprijedio rad u Odgojnom centru.

Vlada TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

 

 

6.

Broj: 01-02-336-4/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.

Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine stavlja se na javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

 

 

 

7.

Broj: 01-02-283-4/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama TK i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju 20 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

 

Usvojeno 16.12.19 na 16. sjednici

 

8.

Broj: 01-02-314-6/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade TK o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.03.2017. godine

Skupština TK traži od Vlade TK, da prispita sve ranije donesene odluke koje se odnose na zaduženja u vezi sa projektima vodosnadbijevanja općina, i da do sljedeće sjednice Skupštini TK dostave prijedloge za izmjene ovih odluka, kako bi se omogućilo općinama da na isti način imaju pristup sredstvima vodnih naknada kao što je urađeno izmjenom Odluke za općinu Gradačac.

Vlada TK

 

 

9.

Broj: 01-02- 340 - 2 /19

10. sjednica, 18.10.2019.g

Informacija o stanju sigurnosti na području TK za 2018. godinu

I.  Skupština TK zadužuje ministra unutrašnjih poslova TK da sačini set mjera u cilju unaprjeđenja stanja sigurnosti na području TK i u što kraćem roku dostavi Skupštini TK.

II. Skupština TK zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova TK da razmotri mogućnost i pripremi tekst izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji kako bi se građanima kojima je oduzeto oružje iz razloga neblagovremenog podnošenja zahtjeva za zamjenom oružnog lista, omogućilo da steknu pravo nošenja oružja.

MUP TK

 

 

10.

 

Broj: 01-02- 181- 2/19

10. sjednica, 18.10.2019.g

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu, Skupština  Tuzlanskog  kantona

Skupština TK zadužuje Vladu TK da preduzme sve aktivnosti kako bi se u sva javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač, odnosno nad kojim nadležnost ima Skupština TK, uputila finansijska policija i budžetska inspekcija radi uvida i kontrole finansijskog poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova sa posebnim osvrtom na javne ustanove koje se finansiraju iz budžeta TK, te da izvještaj o istom dostave Skupštini TK.

Vlada TK

 

 

11.

Broj: 01-02-337 - 2 /19

10. sjednica, 18.10.2019.g

Informacija o stanju obrta na području TK u 2018. godini i pravcima razvoja obrta

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju obrta na području TK u 2018. godini i pravcima razvoja obrta.

 

Bez postupanja

 

8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 5.9.2019. g.

Podnaslov

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-304-1/19

8. sjednica, 5.9.2019. g.

prijedlog Kolegija Skupštine TK - Monografija

I. Skupština TK prihvata prijedlog Kolegija Skupštine TK da se povodom 25. godina postojanja Skupštine TK pristupi izradi Monografije Skupštine TK 2005-2019. godina.

II. Skupština TK ovlašćuje Kolegij Skupštine, kao Savjet za izradu Monografije, da imenuje Redakciju i poduzme sve potrebne aktivnosti na realizaciji izrade i štampanja Monografije kao i sačinjavanja Programa obilježavanja 25. godina rada Skupštine TK.

Savjet za izradu Monografije

 

 

0 0