ZAPISNICI

Zapisnik sa 18. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 15.12.2023. godine sa početkom u 10,10 sati

28.02.2024 12:00
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-621-34/23Tuzla, 15.12.2023. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA OSAMNAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 15.12.2023. GODINE SA POČETKOM U 10,10 SATI Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio osa...

Zapisnik sa 17. jednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 30.10.2023. godine, sa početkom u 15,50 sati

25.12.2023 14:03
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-548-3/23Tuzla, 30.10.2023.g. Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA SEDAMNAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 30.10.2023. GODINE, SA POČETKOM U 15,50 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vuj...

Zapisnik sa 16. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 30.10.2023. godine, sa početkom u 10,15 sati

25.12.2023 14:01
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-541- 9/23Tuzla, 30.10.2023. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA ŠESNAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 30.10.2023. GODINE, SA POČETKOM U 10,15 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Ža...

Zapisnik sa 15. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.10.2023. godine sa početkom u 12,15 sati

25.12.2023 13:54
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-480-24/23Tuzla, 30.10.2023. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I Ksa petnaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona održane 30.10.2023. godine sa početkom u 12,15 sati Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio pet...

Zapisnik sa 14. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 11.08.2023.g. godine sa početkom u 9,05 sati

02.11.2023 14:21
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-434-10/23Tuzla, 11.08.2023.g.Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA ČETRNAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 11.08.2023.G. GODINE SA POČETKOM U 9,05 SATISjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegov...
0 0