ZAPISNICI

Zapisnik sa 58. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 15.07.2022. godine sa početkom u 10,10 sati

12.09.2022 13:39
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-432-9/22Tuzla, 15.07.2022. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA PEDESET OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA – HITNOG KARAKTERA ODRŽANE 15.07.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,10 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercego...

Zapisnik sa 57. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 7.6.2022. godine sa početkom u 10,10 sati

12.09.2022 13:34
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-346-22/22Tuzla, 07.06.2022. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA PEDESET SEDME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 07.06.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,10 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.P...

Zapisnik sa 56. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 13.05.2022. godine sa početkom u 9,50 sati

08.06.2022 13:03
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-294-7/22Tuzla, 13.05.2022. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA PEDESET ŠESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA – HITNOG KARAKTERA ODRŽANE 13.05.2022. GODINE SA POČETKOM U 9,50 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegov...

Zapisnik sa 55. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 26.04.2022. godine sa početkom u 10,00 sati

08.06.2022 12:56
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-246-26/22Tuzla, 26.04.2022. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA PEDESET PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 26.04.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.Z...

Zapisnik sa 54. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.03.2022. godine sa početkom u 10,00 sati

29.04.2022 12:01
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-180-22/22Tuzla, 30.03.2022. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA PEDESET ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 30.03.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.Pr...
0 0