ZAPISNICI

Zapisnik sa 48. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 22.11.2021. godine, sa početkom u 10,05 sati

13.01.2022 08:41
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-665-39/21Tuzla, 22.11.2021. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA ČETRDESET OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 22.11.2021. GODINE SA POČETKOM U 10,05 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.Pr...

Zapisnik sa 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 21.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati

02.12.2021 14:09
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-603-20/21Tuzla, 21.10.2021. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA ČETRDESET SEDME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 21.10.2021. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.Po...

Zapisnik sa 46. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 27.09.2021. godine sa početkom u 10,00 sati

02.12.2021 14:04
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-573-15/21Tuzla, 27.09.2021. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje ZAPISNIKsa četrdeset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, održane 27.09.2021. godine sa početkom u 10,00 sati Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.Pre...

Zapisnik sa 45. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 14.9.2021. godine sa početkom u 10,00 sati

06.10.2021 13:40
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-533-21/21Tuzla, 14.09.2021. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA ČETRDESET PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 14.09.2021. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. P...

Zapisnik sa 44. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 15.7.2021. godine sa početkom u 10,00 sati

06.10.2021 13:35
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-436-59/21Tuzla, 15.7.2021. godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA ČETRDESET ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 15.7.2021. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Pr...
0 0