ZAPISNICI

Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 26.04.2023. godine sa početkom u 10,10 sati

02.06.2023 12:17
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-220-16/23Tuzla, 26.04.2023. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 26.04.2023. GODINE SA POČETKOM U 10,10 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovi...

Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 22.03.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati

08.05.2023 13:52
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-168-8/23Tuzla, 22.03.2023.godine Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA SEDME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 22.03.2023. GODINE, SA POČETKOM U 11,00 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vuj...

Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 15.03.2023. godine sa početkom u 10,10 sati

08.05.2023 13:47
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-147-28/23Tuzla, 15.03.2023. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA ŠESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 15.03.2023. GODINE SA POČETKOM U 10,10 SATI Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovin...

Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 20.02.2023. godine, sa početkom u 10,10 sati

16.03.2023 15:13
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-107-7/23Tuzla, 20.02.2023.g.Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 20.02.2023. GODINE, SA POČETKOM U 10,10 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, j...

Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 26.01.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati

16.03.2023 15:11
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-45-8/23Tuzla, 26.01.2023.g. Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 26.01.2023. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je...
0 0