Rukovodstvo

 SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
Slika


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

SLAĐAN ILIĆ

Ime i prezime: Slađan Ilić

Datum rođenja: 06.11.1970. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Tuzla

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: diplomirani ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: VSS – ekonomski fakultet

Radno iskustvo:  privatni i javni sektor

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- predsjednik GO SDP BiH, Tuzla

- član Glavnog odbora SDP Tuzla

Porodično stanje: oženjen

Slika


ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

LEJLA VUKOVIĆ

Lejla Vuković je rođena 9. maja 1985. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završila je u Gradačcu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje profesorice razredne nastave.

Od 2012. do 2014. bila je vijećnica u Općinskom vijeću Gradačac

Od 2014. do 2018. bila je zastupnica u Skupštini TK

Od 2018. zastupnica u Skupštini TK

  1. godine proglašena je ˝Super ženom TK˝
  2. bila je učenica Svjetskog foruma demokratije u u Strasbourg-Brisel

Alumnistica Škole za političke studije Vijeća Evrope

Aktivno poznaje njemački i engleski jezik

Predsjednica Glavnog odbora SBB BiH. 

 

Slika


ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

VEDRANA PETROVIĆ


 

Vedrana Petrović je rođena 14.03.1983. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila u Tuzli.
2006. godine diplomirala na Univerzitetu u Tuzli, Ekonomski fakultet, smjer “Finansije i računovodstvo“,na predmetu “Analiza poslovanja preduzeća“ na temu diplomskog rada “Bilansiranje u nestabilnim monetarnim uslovima“ i time stekla zvanje diplomirani ekonomista.
Od 2009. godine zaposlena u JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ doo Tuzla, na radnom mjestu Rukovodilac odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove.
Od 2018. godine poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona
2017. godine izabrana za Predsjednicu Skupštine Turističke zajednice Grada Tuzla (ispred JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ doo Tuzla)
2013. godine stekla certifikat certificiranog računovođe
Aktivno poznaje engleski jezik. 

Na osnovu člana 19a. stav 4. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i tačke II Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, kandidati za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, dana ­­­­­15.1.2021. godine, donoseODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA


I.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je Slađan Ilić.


II.

Zamjenici predsjednika Skupštine su:
1. Vedrana Petrović i
2. Lejla Vuković


III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a                                                                            Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine -                                                                    Skupštine Tuzlanskog kantona
T U Z L A N S K I K A N T O N                                                                                                                 
S k u p š t i n a                                                                                                        Slađan Ilić
Broj: 01-02-36-5/21                                                                                                                    
Tuzla, 15.1.2021. godine                                                                                                              


Slika


SEKRETAR SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

ENISA HASANAGIĆ

Enisa Hasanagić je rođena 3.3.1961. godine u Orašju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Orašju, 1983. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

U Općini Orašje je radila od 28.6.1983. godine na poslovima predsjednika Potkomisiije za izlaganje faktičkog stanja, a  u Komisiji za komasaciju do februara 1984. godine.

Nakon položenog stručnog ispita za radnike u organima uprave (1984. godine) raspoređena je na poslove sekretara Izvršnog odbora u Općini Orašje.

Od 1.9.1984. godine radi u Opštinskom javnom tužilaštvu Brčko, kao pripravnik.

Nakon položenog pravosudnog ispita, 27.12.1985. godine, imenovana je za zamjenika javnog tužioca, gdje je radila do maja 1992. godine.

U Službi Skupštine Tuzlanskog kantona je počela raditi 21.7.1997. godine:

  • od 21.7.1997. do 1.6.1998. radi na poslovima stručnog saradnika za normativno-pravne poslove
  • od  1.6.1998. do 1.4.2002. radi na poslovima načelnika Odjeljenja za predstavke i prijedloge
  • od 1.4.2002. do 1.4.2005. obavlja poslove načelnika Odjeljenja za zakonodavnu djelatnost
  • 1.4.2005. do 1.12.2015. radi kao pomoćnik sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona za zakonodavnu djelatnost
  • od 1.12.2015. imenovana je za sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

Živi u Tuzli, udata je i majka je jednog djeteta.


0 0