ZAPISNICI

Zapisnik sa 43. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 6.11.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

04.12.2017 10:48
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-533-12/17Tuzla, 6.11.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET TREĆE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAODRŽANE 6.11.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45...

Zapisnik sa 42. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.10.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

04.12.2017 10:46
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-514-14/17Tuzla, 30.10.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET DRUGE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAODRŽANE 30.10.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45...

Zapisnik sa 41. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 27.9.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

23.11.2017 11:09
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-480-18/17Tuzla, 27.9.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I K SA ČETRDESET PRVE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 27.9.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45...

Zapisnik sa 40. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 26.7.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

05.10.2017 10:55
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-411-22/17Tuzla, 26.7.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I K SA ČETRDESETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 26.7.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45...

Zapisnik sa trideset devete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 29.6.2017. godine sa početkom u 16,10 sati

28.07.2017 08:45
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-382-6/17Tuzla, 29.6.2017.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j eZapisniksa trideset devete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnogkaraktera održane 29.6.2017. godine sa početkom u...
0 0