KONKURSI

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

28.08.2017 10:38
Slika
  Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-352-10/17 od 24.08.2017. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG  ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA      ...

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

12.07.2017 13:41
Slika
Na osnovu članova 23. i 27., a u vezi sa članom 29. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15 i 13/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i...
0 0