KONKURSI

JAVNI OGLAS

o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

05.05.2018 08:43
Slika
Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17 i 10/17), i čl. 6. i 9. Pravilnika o radnim odnosima u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona broj:02-02-339-1/17 od 09.06.2017. godine sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 4.5.2018. g...

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona

18.04.2018 08:33
Slika
Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17 i 10/17), i člana 6. Pravilnika o radnim odnosima u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona broj:02-02-339-1/17 od 09.06.2017. godine sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 20.4.2018. godine, obj...

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

28.08.2017 10:38
Slika
  Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-352-10/17 od 24.08.2017. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG  ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA       Poništava se Javni konkurs za ...

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

12.07.2017 13:41
Slika
Na osnovu članova 23. i 27., a u vezi sa članom 29. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15 i 13/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službe...
0 0