Saziv 1. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu 03.06.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

01.06.2020 10:27
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-363-1/20Tuzla, 29.05.2020.g. Na osnovu člana 43. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Sk...

Saziv prve sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u petak 29.05.2020. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.05.2020 07:44
Slika
    B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N               S k u p š t i n a - Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-338-1/20 Tuzla, 21.05.2020.g.                 Na osnovu člana 33. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kan...

Saziv 27. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 28.5.2020. godine sa početkom u 10,00 sati

20.05.2020 14:05
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-322-1/20Tuzla, 19.5.2020. godineNa osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i ...

Saziv 1. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu, 27.05.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 14:04
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-324-1/20Tuzla, 19.05.2020.g. Na osnovu člana 44. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije S A Z I V A p...

Saziv 1. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine

koja će se održati u srijedu 27.05.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 14:00
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-326-1/20Tuzla, 19.05.2020.g. Na osnovu člana 40. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Kom...
0 0