Obilježavanje 25. novembra - Dana državnosti BiH

program obilježavanja

20.11.2019 10:59
Slika
Obavještavamo vas da će se u ponedjeljak, 25.11.2019. godine, sa početkom u  11,00 sati, u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održati svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Takođe vas obavješta...

Saziv 13. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 21.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

13.11.2019 14:25
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-453-1/19Tuzla, 11.11.2019. g.Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona",...

Saziv druge sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu 20.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,

13.11.2019 14:18
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za jednakopravnost spolovaSkupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-458-1/19Tuzla, 12.11.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Sk...
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-457-1/19Tuzla, 12.11.2019.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i ...

Saziv treće sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati

13.11.2019 14:08
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-456-1/19Tuzla, 12.11.2019.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za pr...
0 0