Saziv 8. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u petak, 29.1.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.01.2021 13:18
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-66-1/21Tuzla, 25.01.2021.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuz...

Saziv 36. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u utorak, 26.1.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

25.01.2021 14:54
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-62-1/21Tuzla, 25.1.2021. godineNa osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20),...

Saziv 14. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u utorak, 26.1.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.01.2021 14:51
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za jednakopravnost spolovaSkupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-59-1/21Tuzla, 21.1.2021.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Sk...
Slika
koja će se održati u petak, 15.1.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
Slika
koja će se održati u četvrtak, 31.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
0 0