Saziv 30. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u ponedjeljak, 27.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

20.07.2020 11:25
Slika
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N                S k u p š t i n a  Broj: 01-02-478-1/20 Tuzla, 17.7.2020. godine   Na osnovu člana 59. stav i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5...

Saziv 12. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:24
Slika
    B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N                 S k u p š t i n a - Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-482-1/20 Tuzla, 17.7.2020.g.   Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komis...

Saziv 3. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u petak 24.7.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:22
Slika
  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N                S k u p š t i n a Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-483-1/20 Tuzla, 17.7.2020.g.                 Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu poli...

Saziv 9. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:15
Slika
  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I   K A N T O N             S k u p š t i n a - Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-484-1/20 Tuzla, 20.7.2020.g.                 Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost sp...

saziv 2. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine, sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:07
Slika
    B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N               S k u p š t i n a - Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-481-1/20 Tuzla, 17.7.2020.g.                 Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport ...
0 0