POSLANIČKA PITANJA

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 40. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 26.07.2017.

Podnaslov

Red. br.

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                   Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Nerminka Aljukić

Ponovljena urgencija sa 33. sjed.: osnivanje studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

JU Univerzitetu u Tuzli

14.09.2017.

2.

Nedžada Avdić

Ponovljena urgencija sa 36. sjed.: obezbjeđenje kopir aparata za potrebe pacijenata

JZU UKC Tuzla

 

3.

Fuad Imamović

Inicijativa: koja se odnosi na iznalaženje rješenja za prijem učenika koji su bodovima ispunjavali uslove za prijem u Medicinsku školu

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21.08.2017.

4.

Fuad Imamović

Asistencija policije prilikom skidanja transparenta u Kladnju

Ministarstvu unutrašnjih poslova

25.08.2017.

5.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na uvrštavanje u program rada za narednu godinu izradu novog Zakona o kulturi

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21.08.2017.

6.

Midhat Čaušević

Inicijativa: koja se odnosi na zamjenu vodovodnih azbestnih cijevi i povećanje kapaciteta postojećeg vodovoda na području Stupara, Općina Kladanj

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla                   Općini Kladanj                                                                        

29.08.2017.

31.08.2017.

7.

Mirsad Bećić

Dostavljanje informacije o efektima pošumljavanja i drugim radnjama koje ovo preduzeće provodi u cilju pomoći šumama nakon sječe

JP “Šume TK” d.d. Kladanj

13.09.2017.

8.

Mirsad Bećić

Dostavljanje podataka o usklađenosti i poštivanju projektne dokumentacije, sa zahtjevima iz oblasti ekologije, kao i na vršenje revizije projekata na osnovu kojim se izvode radovi odnosno sječa šume

JP “Šume TK” d.d. Kladanj

13.09.2017.

9.

Mirsad Bećić

Uticaj Kanton. uprave za šumar. na rad JP “Šume TK” d.d. Kladanj u pogledu kontrole i provođenja stručnih i drugih poslova u vezi eksploatacije, kao i zaštite i održavanja šuma na području TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Kantonalnoj upravi za šumarstvo

 

10.

Mirza Omerdić

Inicijativa: koja se odnosi na rješavanje problema pomora ribe i zagađenja rijeke Spreče

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

29.08.2017.

30.08.2017.

18.09.2017.

 

11.

Muamer Zukić

Inicijativa: koja se odnosi na formiranje radne grupe za analizu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12.

Lejla Vuković

Plaćanje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Gradačac

ZZO TK

Ministarstvu zdravstva

15.08.2017.

13.

Lejla Vuković

Tok aktivnosti rušenja stare i izgradnje nove škole u Vučkovcima

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

14.

Izet Jajičević

Aktivnosti vođene u cilju razgraničenja javnih odnosno državnih šuma u odnosu na privatne posjede i sporove koji se vode po tom osnovu

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

15.

Izet Jajičević

Pojednostavljenje procedure plaćanja premije osiguranja (markica) i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u drugoj općini i entitetu

ZZO TK

 

15.08.2017.

16.

Fuad Hadžimehmedović

Rješavanje pitanja dužine trajanja procedure za registraciju motornih vozila

Ministarstvu unutrašnjih poslova

08.09.2017.

17.

Asmir Hasić

Inicijativa: kojom se predlaže da se pri Policijskoj upravi Živinice, uspostavi policijska ispostava na zapadnom dijelu opštine, odnosno u Šerićima

Ministarstvu unutrašnjih poslova

10.08.2017.

18.

Mirsad Selimović

Dostavljanje cjelovite informacije o kandidovanju projekata sa područja općine Kalesija za oblast vodnih naknada u periodu april i maj 2017. godine

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

29.08.2017.

19.

Mirsad Selimović

Poduzimanje aktivnosti Ministarstva u cilju dostavljanja akta ili obavijesti svim zdravstvenim ustanovana na području TK o obavezi nabavke uniformi za rad u zdravstvenim ustanovama

Ministarstvu zdravstva

 

20.

Sabid Zekan

Rrazlozi čekanja u dugim redovima u odjelu za CIPS, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata

Ministarstvu unutrašnjih poslova

04.09.2017.

21.

Sabid Zekan

Liste čakanja u zdravstvu

Ministarstvu zdravstva

 

22.

Alen Karić

Inicijativa: da se 11.juli proglasi neradnim danom

Zaključkom Skupštine:

- Vladi FBiH

- Parlamentu FBiH

 

23.

Midhat Čaušević i

Nerminka Aljukić

Inicijative: M.Čaušević - izrada prijedloga revidiranog nastavnog plana i programa iz nastavnog predmeta Historija za VIII i IX razred osnovne škole, s ciljem da se do početka školske 2018/19. godine u IX razredu osnovne škole u TK izučava period od 1990. do 1995. godine u BiH i zemljama bivše Jugoslavije                                                                                                               - donošenje odluke kojom će se obavezati osnovne i srednje škole da godišnjim programom rada škole utvrde jednodnevni posjet Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici za učenike završnih razreda, počev od školske 2017/18 godine

N.Aljukić.- uvođenje topografskih karti genocida u Srebrenici u svim školama na području TK u svrhu izučavanja perioda agresije na BiH od 1992-1995.g. u okviru nastavnog predmeta Historija

 

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

- Pedagoškom zavodu TK

 

24.

Zijad Suljkanović

Inicijativa: Izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu zdravstva

 

25.

Amila Hodžić

Inicijativa: koja se odnosi na izdvajanje iz Budžeta TK 2% od ukupnih budžetskih sredstava za usluge sporta i rekreacije

Skupština TK

Nije dobila potrebnu većinu

26.

Lejla Didik Sarajlić

Inicijativa: koja se odnosi na hitno održavanje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj bi bili razmatrani zahtjevi boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade Federacije

Skupština TK

Nije dobila potrebnu većinu

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 38. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.06.2017. GODINE – 359/17

Podnaslov

 

 

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Nedžada Avdić

Ponovljena urgencija sa 36. sjed.: osiguranje sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla, kako bi se isti doveo u funkcionalno stanje

Vladi Federacije BiH

 

2.

Dževad Hadžić

Inicijativa: donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređ. i građ., zatražio dopunu odgovora u smislu na koji način Vlada TK i resorno ministar. misle prevazići ovaj evidentan društveni problem

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

3.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za izgradnju ambulante u Tojšićima.

Vladi TK

 

4.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođača mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

5.

Suad Salibašić

Uvezivanje radnog staža radnicima bivšeg Gredelj Revoma, sada radnicima JP Željeznice Federacije

 

Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

25.07.2017.

6.

Midhat Čaušević

Inicijativa:  za završetak infrastrukturnih radova na Elektrotehničkoj školi u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

7.

Midhat Čaušević

Promjene Pravilnika za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

8.

Midhat Čaušević

Finansiranje puta prema Muškoj vodi

JU Direkciji regionalnih cesta TK

 

9

Fuad Imamović

Inicijativa: za uređenje nadležnosti sudskih vještaka

Ministarstvu pravosuđa i uprave TK

 

10.

Fuad Imamović

Finansiranje puta prema Muškoj vodi u iznosu od 250.000,00 KM

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja            JU Direkciji regionalnih cesta TK                 

 

11.

Nedžad Šećić

Zdravstveno osiguranje radnika koji idu u redovnu penziju,  od momenta podnošenja zahtjeva do rješenja o penzionisanju

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

17.07.2017.

12

Izet Jajičević

Smještaj osnovne i srednje muzičke škole u adekvatne prostore

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13

Izet Jajičević

Evidencija odnosno registar izvorišta pitke vode

Zavodu za javno zdravstvoTK

17.07.2017.

14.

Mirza Omerdić

Prostorno planiranje na području Općine Gračanica u dijelu Stankove bare

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice                

25.07.2017.

15.

Asmir Hasić

Inicijativa:  ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođačima mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

16.

Muamer Zukić

Inicijativa: izmjene i dopune Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

0 0