Pozivi

Saziv treće sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

 

13.11.2019 14:11
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-457-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti broj:01-02-129-2/19 od 8.4.2019. godine
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0