Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:38
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-296-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za
2023. godinu
2. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.
0 0