Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

22.03.2021 13:22
Slika
koja će se održati u petak 26.3.2020. godine, sa početkom u 12,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-204-1/21
Tuzla, 22.3.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

šestu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 26.3.2020. godine,
sa početkom u 12,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Strategije zapošljavanja Federacije BiH (2021-2027),
radi davanja mišljenja
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Hasiba Kurtić,v.r.
0 0