Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

08.05.2023 08:07
Slika
koja će se održati u četvrtak, 11.05.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona



B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-245-1/23
Tuzla, 05.05.2023. godine



Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 11.05.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje stanja u osnovinim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa dešavanjima u Beogradu
2. Tekuća pitanja





Predsjednik Komisije
Boris Krešić, v.r.
0 0