Pozivi

Saziv 23. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

22.08.2022 13:49
Slika
koja će se održati u četvrtak, 25.08.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-487-1/22
Tuzla, 19.08.2022.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvadeset treću sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 25.08.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0