Pozivi

Saziv 22. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

12.11.2021 12:57
Slika
koja će se održati u petak, 19.11.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-663-1/21
Tuzla, 11.11.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset drugu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 19.11.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera za otklanjanje nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0