Pozivi

Saziv 21. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

13.10.2021 11:03
Slika
koja će se održati u utorak, 19.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-605-1/21
Tuzla, 12.10.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset prvu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 19.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2021. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2021. godinu
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama
Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.2021. - 30.6.2021. godine
5. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.
0 0