Pozivi

Saziv 19. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

21.05.2021 13:42
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-328-1/21
Tuzla, 17.05.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 25.05.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu
3. Razmatranje predstavke Udruženja finansijsko-administrativnih zaposlenika i drugih računovodstvenih radnika
4. Razmatranje predstavke Feriza Adrovića (na rad dekana Prirodno-matematičkog fakulteta dr. Vedada Pašića i menadžmenta Univerziteta u Tuzli)
5. Razmatranje zahtjeva Udruženja diplomiranih defektologa TK „COGNITA“, za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje odgovora Ministarstva obrazovanja i nauke i informacije Univerziteta u Tuzli vezano za predstavku Anela Ibeljića - provedba konkursne procedure za izbor u saradničko zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na fakultetima Univerziteta u Tuzli
7. Razmatranje izjašnjenja Ministarstva obrazovanja i nauke o predstavci Muradifa Mujkanovića koja se odnosi na školovanje Amile Mujkanović
8. Upoznavanje sa urgencijom Denize Aljić za odgovor po predstavci od 09.02.2021. godine
9. Tekuća pitanja


Predsjednica Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0