Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

19.02.2021 08:44
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-149-1/21
Tuzla, 18.2.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 26.2.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Westminster fondacije za demokratiju vezano za usvajanje etičkih kodeksa u TK koji bi mogli prepoznati i sankcionisati uznemiravanje na osnovu spola u ovom zakonodavnom tijelu
2. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0