Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona

 

03.09.2021 12:42
Slika
koja će se održati u četvrtak 09.09.2021. godine, sa početkom u 14,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-549-1/21
Tuzla, 03.09.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trinaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak 09.09.2021. godine, sa početkom u 14,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Upoznavanje sa dopunom odgovora JZU UKC Tuzla u vezi inicijative člana Komisije Jasmina Alića, za dostavu spiska zdravstvenih radnika koji imaju ugovore o dopunskom rad
3. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa inicijativom člana Komisije Šekiba Umihanića za izmjenu Zakona o radu
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0