Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,

 

11.11.2021 08:31
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 15.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-642-1/21
Tuzla, 15.11.2021.godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
trinaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u ponedjeljak 15.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje anonimne predstavke na rad zdravstvenih ustanova, uskraćivanje
prava na vakcinaciju
2. Razmatranje predstavke Midhata Glavića u vezi implementacije preporuke
Ombudsmena za ljudska prava BiH
3. Razmatranje zahtjeva Adi Selmana – za omogućavanje nastavka školovanja i
zaštitu narušenih ljudskih prava i sloboda
4. Razmatranje oddgovora Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke
Udruženja diplomiranih defektologa TK “Cognita”
5. Razmatranje odgovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi
poslaničke inicijative Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode
6. Tekuća pitanja
Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode

Vedrana Petrović, v.r.
0 0