Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:44
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-297-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2023. godine
2. Upoznavanje sa obavijesti Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u vezi sa žalbom Kucalović Minke iz Čelića
3. Upoznavanje sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom Komisije za zdravstvo za auteničnog tumačenje članova 1., 3. i 20. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/15, 4/17 i 22/21)
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Šekib Umihanić, v.r.
0 0