Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

27.07.2021 14:53
Slika
koja će se održati u četvrtak 29.7.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-495-1/21
Tuzla, 27.7.2021.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvanaestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 29.7.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga teksta Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja, radi davanja mišljenja
2. Razmatranje prijedloga teksta Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški, radi davanja mišljenja
3. Razmatranje prijedloga teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji, radi davanja mišljenja
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Alen Karić, v.r.
0 0