Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za zdravstvo

 

21.05.2021 13:44
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-318-1/21
Tuzla, 17.5.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak 25.5.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti (na Odluku Upravnog odbora Zavoda Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz 2019. godine)
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2020. godine
4. Upoznavanje sa odgovorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi anonimnih predstavki (nelegalan rad ljekara u DZ Živinice, u vezi rada dr Almira Jagodića, u vezi radnog vremena ljekara DZ Živinice, na rad zubara van DZ Živinice).
5. Upoznavanje sa odgovorom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u vezi sa zaključkom Komisije od 28.4.2021. godine (poštivanje mjera “obustave hladnog programa”)
6. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Zumra Begić,v.r.
0 0