Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.04.2021 13:24
Slika
koja će se održati u utorak, 27.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-270-1/21
Tuzla, 22.4.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
jedanestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 27.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2020. godine
5. Tekuće pitanja


Predsjednik Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0