Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

22.03.2021 13:25
Slika
koja će se održati u petak, 26.3.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-203-1/21
Tuzla, 22.03.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
desetu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 26.3.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
2. Razmatranje predstavke Faruka Hajdarevića iz Gračanice vezano za izdvajanje lica sa završenim master studijem u viši platni razred
3. Razmatranje predstavke Udruženja diplomiranih defektolofa TK „Cognita“ vezano za aktivno uključivanje i pomoć u rješavanje problematike rada defektologa u osnovnim i srednjim školama na području TK
4. Razmatranje predstavke JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla vezano za realizaciju zaključka Skupštine TK po pitanju obezbjeđenja zgrade
5. Razmatranje predstavke Arnela Dedića iz Gračanice vezano za zapošljavanje osoba iz boračkih kategorija
6. a) Razmatranje Informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vezano za korištenje zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Udruženja majki hendikepirane djece i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
b) Razmatranje Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke vezano za korištenje zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Udruženja majki hendikepirane djece i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
7. Razmatranje Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke vezano za anonimnu predstavku protiv Fatime Selimbašić zbog nezakonitog sticanja zvanja majstora frizerske struke
8. Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vezano za predstavku Anela Ibeljića - provedba konkursne procedure za izbor u saradničko zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na fakultetima Univerziteta u Tuzli
9. Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vezano za predstavku Sadmira Sakića vezano za ugrožavanje radno-pravnog statusa
10. Razmatranje Odgovora Ministarstva obrazovanja i nauke vezano za predstavku Muhameda Sakića – utvrđivanje dodatka na plaću za rad u kombinovanom odjeljenju
11. Razmatranje Odgovora Ministarstva obrazovanja i nauke vezano za zahtjev Vijeća roditelja JU OŠ „Hasan Kikić“ – angažovanje asistenta u nastavi
12. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0