Info za javnost

Informacija za javnost

zakazana 56. sjednica Skupštine TK - hitnog karaktera

09.05.2022 15:11
Slika
 

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 56. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

  1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u petak, 13.5.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 3 tačke dnevnog reda:

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
  3. Zakon o dopuni Zakona Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

  

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 9.5.2022. godine

0 0