Zapisnici

Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 8.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati

10.12.2019 08:48
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-443-8/19
Tuzla, 8.11.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA DVANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 8.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 14,00 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović je otvorio dvanaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera, zakazanu od strane Kolegija Skupštine.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je imajući u vidu povod sazivanja hitne sjednice Skupštine TK, pozvao prisutne da minutom šutnje i učenjem fatihe, ili na drugi prigodan način odaju počast svim nevinim žrtvama zločina na Tuzlanskoj kapiji i svim drugima poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95. godina.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u pozivu za današnju sjednicu, dostavljen prijedlog dnevnog reda koji je utvrdio Kolegij Skupštine, sa samo jednom tačkom, i to:
1. Stav Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu organizovane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije u pokušaju negiranja zločina na Tuzlanskoj kapiji

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda „Stav Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu
organizovane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije u pokušaju negiranja zločina na Tuzlanskoj kapiji“, predsjednik Skupštine Žarko Vujović je iznio stav Skupštine koji glasi:
“U povodu organizirane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije, promocije knjige pod nazivom “tuzlanska kapija - režirana tragedija” autora Ilije Brankovića, Skupština Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuje i upućuje protestnu notu akterima pomenute promocije.
Promotori, autori, recenzenti ovog sramnog djela, želimo vas podsjetiti na istinu jer ste očito brzo, svjesno, zaboravili šta je se desilo na Tuzlanskoj kapiji 25.05.1995. godine. Presuđeni zločin protiv čovječnosti sa Tuzlanske kapije je sraman i necivilizacijski čin svirepog ubistva 71 i ranjavanja 150 osoba prosječne životne dobi 23 godine. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa Tuzlanske kapije je sunovrat ljudskosti i civilizacijskih vrijednosti kojima ljudski rod pripada. Tuzlanska kapija je mjesto vječnog sjećanja koje ima posebno mjesto i ulogu u bosanskohercegovačkoj novijoj istoriji.  
Pravosnažna presuda Suda Bosne i Hercegovine, zločincu Novaku Đukiću na 20 godina zatvora za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva,  pravna je činjenica kojom se potvrđuje da je Tuzlanska kapija mjesto zločina, mjesto nevino ubijenih civila, mjesto ubistva tuzlanske mladosti.
Stoga pozivamo organizatora ove promocije - Ministarstvo odbrane Republike Srbije, da se izvine preživjelim žrtvama i članovima porodica žrtava zločina sa Tuzlanske kapije, i svim građanima Bosne i Hercegovine, a nevino ubijenim oda neizmjerno poštovanje.   Ako to ne uradite identifikovat ćemo vas da institucionalno osporavate zločin na Tuzlanskoj kapiji što će vas svrstati u red onih koji direktno revidirate istinu o Tuzlanskoj kapiji i nipodaštavate presude najviših pravosudnih instanci države Bosne i Hercegovine.
Također, pozivamo  predsjednika  Republike Srbije da pokrene odgovornost organizatora ovog sramnog čina i  izvine se preživjelim žrtvama, a svim nevino stradalim sa Tuzlanske kapije oda dužno poštovanje.
Pozivamo Predsjednika Srbije da izruči ratnog zločinca Novaka Đukića Bosni i Hercegovini na izdržavanje 20 godišnje pravosnažne kazne zatvora za zločin koji je počinjen na Tuzlanskoj kapiji. Izručenje ratnog zločinca Novaka Đukića je put pomirenja i pravde između Tuzle i Beograda.
Pozivamo članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da upute protestnu notu Ministarstvu odbrane Republike Srbije zbog organiziranja promocije ove sramne knjige.
Podrška ovom i događajima sličnog karaktera sigurno ne  doprinosi pomirenju, međuljudskom razumijevanju i nadi da se neće više ponoviti zločini kao što je to slučaj sa Tuzlanskom kapijom. Mi zaista želimo da se nikad i nikom ne ponovi zločin stradanja tuzlanske mladosti.”

Skupština Kantona je jednoglasno donijela zaključak o izražavanju stava Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu organizovane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije u pokušaju negiranja zločina na Tuzlanskoj kapiji.

Sjednica je završena u 14,10 sati.


Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić


0 0