Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u petak 29.05.2020. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.05.2020 07:44
Slika
 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

              S k u p š t i n a

- Komisija za prostorno uređenje

i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-338-1/20

Tuzla, 21.05.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 33. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj.13/19 i 5/20), predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

 

prvu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 29.05.2020. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu

okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

  1. Tekuća pitanja

 

 

 

Predsjednik Komisije

Lejla Vuković, v.r.

0 0