Pozivi

Saziv druge sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u utorak, 29.10.2019. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

25.10.2019 10:23
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-417-1/19
Tuzla, 23.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
drugu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak, 29.10.2019. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
5. Razmatranje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
6. Razmatranje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
7. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
8. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0