Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 11.03.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

06.03.2020 13:57
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-164-1/20
Tuzla, 06.03.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osmu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 11.03.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje informacije o stepenu realizacije Odluke o donošenju novih pedagoških
standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje
2. Razmatranje anonimne predstavke o selektivnoj primjeni pravila na Univerzitetu u
Tuzli
3. Razmatranje zahtjeva JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u
psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za pomoć u rješavanju problematike ustanove
4. Razmatranje predstavke Džanić Senade iz Klokotnice
5. Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi anonimne
predstavke protiv direktora JU Srednja medicinska škola Tuzla vezano za neregularnost rada direktora škole
6. Razmatranje:
a) Informacija Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Džaferović Vildane
b) Upoznavanje sa prigovorom Džaferović Vildane
7. Razmatranje Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Goletić
Asmire
8. Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi predstavke
Imširagić Amre
9. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0