Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za zdravstvo

 

24.12.2020 12:24
Slika
koja će se održati u petak, 25.12.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-710-1/20
Tuzla, 24.12.2020.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 25.12.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na zdravstvo
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0