Pozivi

saziv 7. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u srijedu 18.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u

13.03.2020 11:04
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-191-1/20
Tuzla, 12.3.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu 18.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih podrodica
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku
legalizacije bespravno izgrađenih građevina
4. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe
i poklon
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji
6. Razmatranje nacrta Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i
izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
8. Razmatranje prijedloga Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Odluke o izmjeni Programa
sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
10. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0