Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 12.02.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:26
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-78-1/20
Tuzla, 04.02.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu 12.02.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju
Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih podrodica
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
4. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
5. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0