Pozivi

Saziv 50. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

21.03.2018 11:15
koja će se održati u četvrtak, 29.3.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-177-1/18
Tuzla, 20.3.2018. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),


S a z i v a
pedesetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 29.3.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2018. do 2022. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
8. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
11. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
12. Razmatranje Informacije o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona
13. Razmatranje Informacije o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
.
0 0