Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u utorak 21.07.2020. godine, sa početkom u 12,30 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla

20.07.2020 11:00
 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a

Komisija za zdravstvo

Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-475-1/20

Tuzla, 17.07.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak 21.07.2020. godine, sa početkom u 12,30  sati u Plavoj sali
Bosanskog kulturnog centra Tuzla

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći

 D n e v n i  r e d:

     

  1. Razmatranje Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr.

Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2019. godine

  1. Tekuća pitanja

 

                                                                                                                      Predsjednik Komisije

                         

                                                                                                                          Zumra Begić, v.r.

 

0 0