Pozivi

Saziv 39. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.01.2018 15:01
koja će se održati u petak 26.1.2018. godine, sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-34-1/18
Tuzla, 19.1.2018.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset devetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 26.1.2018. godine, sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima
2. Razmatranje nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreta Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
3. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0