Pozivi

Saziv 36. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

19.01.2018 15:04
koja će se održati u srijedu, 24.1.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-33-1/18
Tuzla, 19.1.2018.g.Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset šestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 24.1.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima
2. Razmatranje nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreta Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
3. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja
neeksplodiranih ubojiti sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
4. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi predstavke pravnog lica „AGRO-STOČAR“ doo Gradačac koje se odnosi na poljoprivredno zemljište nad kojim pravo korištenja ima „Napredak“ dd Gradačac u stečaju
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Suad Salibašić, v.r.
0 0