Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

20.07.2020 11:05
 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i

šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-480-1/20

Tuzla, 17.7.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika  Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

 

S A Z I V A

 treću sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vodama
 2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
 3. Tekuća pitanja

 

       

                                                                                                              Predsjednik Komisije

                         

                                                                                                               Husein Tokić, v.r.

0 0