Pozivi

Saziv 29. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 8.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

30.06.2020 09:09
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-424-1/20
Tuzla, 29.6.2020. godine

Na osnovu člana 59. stav i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

dvadeset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 8.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna muzička škola Gračanica
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2019. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2019. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2019. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2019. godine
10. Razmatranje:
a) Informacije Kantonalne uprave civilne zaštite o nabavci medicinske i zaštitne opreme,
b) Informacije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o prenosu sredstava po Programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID-19
c) Informacije Kantonalne direkcije robnih rezervi o nabavljenim i isporučenim sredstvima za dezinfekciju
11. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantonaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović
0 0