Pozivi

Saziv 2. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

 

17.12.2018 15:21
Slika
koja će se održati u petak, 21.12.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-510-1/18
Tuzla, 17.12.2018.g.


Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u petak, 21.12.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedećiD n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinuPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić, s.r.
0 0