Info za javnost

Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

zakazana 2. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

17.12.2018 14:55
Slika
 
Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koji je održan danas, 17.12.2018. godine u 13 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 2. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
2. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, bit će održana u petak, 21.12.2018. godine a održat će se u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 9,30 sati.
Poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da na dnevnom redu sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona razmatraju četiri tačake dnevnog reda:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.3.2019. godine;
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona
0 0