Pozivi

Saziv treće sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati

13.11.2019 14:08
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-456-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. a) Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
b) Razmatranje primjedbi Saveza Udruženja slijepih građana TK na nacrt Budžeta TK za 2020. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti broj:01-02-129-2/19 od 8.4.2019. godine
5. Razmatranje prijedloga Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
7. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0