Pozivi

saziv Konstituirajuće sjednice X saziva Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 10.11.2022. godine sa početkom u 14,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli

08.11.2022 13:47
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-599-1/22
Tuzla, 8.11.2022.g.

Na osnovu člana 7. stavovi (1) i (2) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se
održati u četvrtak 10.11.2022. godine sa početkom u 14,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Konstituisanje Skupštine Tuzlanskog kantona:
a) Upoznavanje sa konačnim potvrđenim rezultatima izbora u Skupštinu Tuzlanskog kantona
b) Uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona
c) Davanje svečane izjave poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Donošenje:
a) Odluke o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona
b) Odluke o izboru privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona
3. Konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Skupštini Tuzlanskog kantona (i predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine)
4. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Upoznavanje sa Odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0