Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za zdravstvo

 

22.03.2021 13:16
Slika
koja će se održati u četvrtak 25.3.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-196-1/21
Tuzla, 19.3.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak 25.3.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centra Tuzla za period I-XII 2019. godine
2. Razmatranje Molbe Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzkanskog kantona za donošenje zaključka Komisije vezano za stacioniranu medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje
3. Upoznavanje sa odgovorom JZU Dom zdravlja Živinice u vezi anonimnih predstavki (nelegalan rad ljekara u DZ Živinice, u vezi rada dr Almira Jagodića, u vezi radnog vremena ljekara DZ Živinice, na rad zubara van DZ Živinice).
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0