Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu, 14.02.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.02.2024 12:47
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-71-1/24
Tuzla, 07.02.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 14.02.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje upita Anise Mahmutović
2. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva zdravstva u vezi izrade Strategije razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantonu za period 2023 – 2028. godina
3. Upoznavanje sa obavijesti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi refundacije troškova genetskog testiranja – Mamaprint
4. Upoznavanje sa obavijesti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi finansiranja testiranja uznapredovanog adenokarcinoma pluća metodom NGS (nova generacija sekvencioniranja)
5. Upoznavanje sa informacijom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o drugostepenoj komisiji i drugim komisijama koje se imenuju u Zavodu, a koje se odnose na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu građana
6. Upoznavanje sa informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi anonimne prijave „Prijava nezakonitosti u radu JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla“
7. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Šekib Umihanić, v.r.
0 0