Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

21.05.2021 13:36
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-316-1/21
Tuzla, 17.5.2021.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 24.5.2021. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2020. godinu
2. Razmatranje zahtjeva Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Tuzlanskog kantona
3. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Alen Karić, v.r.
0 0